Navigácia

Partneri
Streda 22. 11. 2017

Kontakt

Meno školy: Základná škola v Malcove
Email školy: zsmalcov@stonline.sk
Telefón: 054/488 2123
Adresa školy: Malcov č. 16,
08606 Malcov
IČO: 37873954
DIČ: 2021639785

Novinky

 • Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. Sú to univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod. Každé dieťa má právo na bezpečné a kvalitné detstvo, ktoré ho pripraví na dôstojný život v dospelosti.

 • Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

  Aj naša škola sa druhýkrát zapojila do tejto zbierky. Dňa 10. novembra sa žiaci a zamestnanci stretli v škole s dobrovoľníkmi, ktorí za príspevok do zbierky rozdávali odznaky s veselým maskotom Hugom. Odznak dostal každý, kto prispel do žltej pokladničky Hodina deťom, čím podporil projekty zamerané na pomoc deťom na celom Slovensku.

 • Aj žiaci potrebujú občas spestrenie v každodennom vzdelávaní. Aby tomu tak naozaj bolo, pozvali sme k nám do školy účinkujúcich z Divadelno – šermiarskej kumpánie TresC, ktorá prišla predstaviť svoje divadelné vystúpenie Klenoty Slovenska.

  Predstavili naše dejiny humorným spôsobom. V spomínanom predstavení mali žiaci možnosť vidieť, aké „klenoty“ v sebe malebné Slovensko skrýva od čias, keď ešte ľudia verili v čarovnú moc mastičkárov, bylinkárov a okultných vedátorov. Objavením zlata v našich banských mestách zachvátila krajinu túžba po bohatstve, kde si našli svoje miesto aj škriatkovia permoníci, ktorí údajne spôsobili, že krajina sa ocitla v chudobe a ľud hladoval. Nepriaznivú situáciu, ešte umocnil príchod Turkov na naše územie a tým sme o množstvo „klenotov“ v našej krajine prišli.

 • Ľudové piesne patria k najrozšírenejším formám ľudovej slovesnosti. Prezrádzajú nám veľmi veľa o živote ľudu v minulosti.Ľud v nich vyjadroval svoje city, zážitky a skúsenosti z každodenného života.Zakladajú sa na tradíciách a často sa viažu k obradom alebo iným príležitostiam dedinského života. Uchovávali sa z generácie na generáciu ústnym tradovaním a výsledkom toho je množstvo krásnych ľudových piesní.Ľudová pieseň prežila niekoľko stáročía z jej čara neubudlo nič ani dodnes.

  V piatok 3. novembra 2017žiaci I. a II. stupňa prezentovali svoj talent v speve regionálnych ľudových piesní s rôznou tematikou v školskom kole súťažepod názvom ,,Piesne našich babičiek“.

 • Tak ako po iné roky sa aj tento október konala v našej škole výstava ovocia a zeleniny. Počas troch týždňov mali žiaci možnosť vidieť plody našich záhradkárov. Tento rok bol úspešný najmä na úrodu zeleniny, čo sa odzrkadlilo aj v počte vystavených kusov. V ovocí a zelenine sa nachádza mnoho vitamínov a stopových prvkov, ktoré sú pre ľudské telo veľmi prospešné. Ide o najzdravšie potraviny
  a prírodné lieky proti rôznym chorobám. Po zhliadnutí výstavy mali žiaci možnosť rozprávať o význame zdravej výživy, dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny nielen v tomto jesennom počasí.

 • Piatok 6.10.2017 bol deň, kedy sme sa my žiaci 6. A a 9. A triedy neučili, ale zúčastnili sme sa školskej exkurzie.

  Navštívili sme Dargovský priesmyk, kde pri pamätníku sme si uctili pamiatku padlých sovietskych vojakov kyticou kvetov. Pozreli sme si Sieň bojovej slávy. Boli tam vystavené rôzne druhy munície, propagačné plagáty, osobné veci padlých vojakov. Za pútavé a zaujímavé rozprávanie o udalostiach II. svetovej vojny ďakujeme pánovi Jozefovi Sendžovi, ktorý sa stará o okolie pamätníka a múzeum. Mnohé z exponátov múzea sám našiel v blízkom lese, kde prebiehali kruté boje o priesmyk.

 • Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, a však hýri pestrými farbami a padajúcim farebným lístím. Október je zároveň mesiacom úcty k starším ľuďom. Aj my v našej základnej škole si vážime našich bývalých kolegov, ktorí sú na zaslúženom odpočinku. Dňa 24.10.2017 sme ich pozvali na posedenie, aby sme im a aj takto vyjadrili našu úctu.

  Z príhovoru pani riaditeľky:

  Október je mesiac, ktorý je jedným z posledných troch mesiacov v roku, možno už trochu chladný a však spolu s mesiacom máj, skrýva v sebe najväčšie čaro ročného obdobia.

 •      Celý predminulý týždeň sme sa doma s bratmi aj v škole so spolužiakmi tešili na týždeň športu. Pripravili ho pre nás v Malcove naši telocvikári od 9. do 13. októbra. Boli sme všetci „nažhavení“ na víťazstvá a medaily. Ja a moji bratia sme si vytvorili družstvo, na súťaže sme sa pripravili a tešili sa na  týždeň plný zážitkov a víťazstiev. Vedeli sme, že konkurencia bude veľká, veď behu sa zúčastnia aj žiaci okolitých škôl. Ale stalo sa, čo som nechcel. Zranil som sa,  bolo po radosti. Bol by to zázrak, aby ma noha prestala bolieť! Preto som sa rozhodol, že ako nútený pozorovateľ sa stanem športovým novinárom.

 • 25. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 •  

  Cudzím jazykom sa v súčasnosti venuje čoraz viac pozornosti. Ovládanie jazykov je základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. Vďaka tejto schopnosti sa nám otvárajú brány k štúdium, práci a lepšiemu životu v rámci EÚ.

  26. septembra si pripomíname Európsky deň jazykov, do osláv ktorého sa ZŠ v Malcove zapája už siedmy rok. Sviatok odštartovala rozhlasová relácia venovaná rôznorodosti členských krajín a pre žiakov boli vyhlásené kvízové otázky, na ktoré žiaci hľadali odpovede počas celého týždňa.

 •  

   

 • 3. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Projekty

 •   

  Aj tento školský rok navštívili žiaci 5. ročníka Lesnícke ekoncentrum v Malcove. Hlavnou témou besedy bol les, jeho život, význam a ochrana. Žiaci sa 27. júna 2017 oboznámili s významom lesa či prácou lesníkov. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote lesnej zveri,  spoznávali živočíchy podľa zvukov. Zopakovali si základné pravidlá správania sa v lese. Dozvedeli sa, čoho sa je potrebné v lese vyvarovať a prečo je potrebné prírodu chrániť. Na záver nám ostáva poďakovať za čas, ktorý nám pracovníci Lesníckeho ekocentra venovali a za poučnú besedu, ktorú si pre nás pripravili.

 • Deň otcov je krásnym sviatkom všetkých oteckov. V kalendári je im „zasvätená“ tretia nedeľa v mesiaci jún, kedy si pripomíname dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Tak ako mamičky aj oteckovia majú svoj veľký deň, kedy na nich myslíme možno o niečo viac ako obyčajne. Inak tomu nebolo ani dňa 25.6.2017, kedy za krásneho slnečného popoludnia zavítali do kultúrneho domu v Malcove oteckovia so svojimi šikovnými detičkami. Po slávnostnom otvorení Mgr. Džundovou riaditeľkou ZŠ v Malcove, bol pre rodičov pripravený kultúrny program. Vystúpili žiaci zo SZUŠ Kesel z Bardejova, ktorá v tomto školskom roku začala spolupracovať so ZŠ v Malcove. Svoju šikovnosť predviedli aj žiačky ZŠ z Malcova, ktoré navštevujú záujmový krúžok Tancuj v rytme pod vedením Mgr. Hudákovej. Záverečný potlesk potešil účinkujúcich a vyjadril radosť rodičov z talentu detí aj z milého stretnutia.

 • Aby sa žiakom v škole darilo dosahovať dobré výsledky a mali chuť zapájať sa do rôznych súťaží, je potrebné ich motivovať. Motivovať ich môžeme v škole pochvalou alebo dobrou známkou. Okrem  toho je potrebné, aby aj prostredie ich povzbudzovalo dosahovať dobré výsledky. V obci Malcov sa záujem o žiakov realizuje odmeňovaním tých najlepších.

  Dňa 22.06. 2017 sa na pôde Obecného úradu v Malcove uskutočnilo prijatie  žiakov a učiteľov starostom obce JUDr. Stanislavom Gernátom. Ide o pravidelné ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí dosiahli úspechy  v reprezentácii našej školy za uplynulý školský rok. Naši žiaci dosiahli popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola. Spolu s nimi boli odmenení aj učitelia, ktorí majú veľkú zásluhu na ich príprave. Slávnosť otvorila riaditeľka ZŠ v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá privítala všetkých zúčastnených. Žiaci sa prezentovali prednesom – básnickým pásmom, čím otvorili vzácnu chvíľu tohto výnimočného dňa. Nasledoval samotný akt oceňovania a z rúk pána starostu si ďakovný list prevzali devätnásti žiaci prvého a druhého stupňa: Leonard Kramár, Vilam Kačmár, Šimon Kramár, Lívia Cudráková, Tereza Draganovská, Bronislava Mlynaričová, Nikoleta Kaščáková, Sára Kramárová, Daniel Kačmár, Martin Tulenko, Ján Štefanov, Jakub Kravec, Martina Lamancová, Dávid Vaľko, Lívia Glovňová, Lenka Glovňová, Slavomíra Bučková, Miroslava Bilá, Marek Billý a

 • 23. 6. 2017

  Aktualizovali sme modul Časopisy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria