Navigácia

Partneri
Streda 20. 9. 2017

Kontakt

Meno školy: Základná škola v Malcove
Email školy: zsmalcov@stonline.sk
Telefón: 054/488 2123
Adresa školy: Malcov č. 16,
08606 Malcov
IČO: 37873954
DIČ: 2021639785

Novinky

 •   

  Aj tento školský rok navštívili žiaci 5. ročníka Lesnícke ekoncentrum v Malcove. Hlavnou témou besedy bol les, jeho život, význam a ochrana. Žiaci sa 27. júna 2017 oboznámili s významom lesa či prácou lesníkov. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote lesnej zveri,  spoznávali živočíchy podľa zvukov. Zopakovali si základné pravidlá správania sa v lese. Dozvedeli sa, čoho sa je potrebné v lese vyvarovať a prečo je potrebné prírodu chrániť. Na záver nám ostáva poďakovať za čas, ktorý nám pracovníci Lesníckeho ekocentra venovali a za poučnú besedu, ktorú si pre nás pripravili.

 • Deň otcov je krásnym sviatkom všetkých oteckov. V kalendári je im „zasvätená“ tretia nedeľa v mesiaci jún, kedy si pripomíname dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Tak ako mamičky aj oteckovia majú svoj veľký deň, kedy na nich myslíme možno o niečo viac ako obyčajne. Inak tomu nebolo ani dňa 25.6.2017, kedy za krásneho slnečného popoludnia zavítali do kultúrneho domu v Malcove oteckovia so svojimi šikovnými detičkami. Po slávnostnom otvorení Mgr. Džundovou riaditeľkou ZŠ v Malcove, bol pre rodičov pripravený kultúrny program. Vystúpili žiaci zo SZUŠ Kesel z Bardejova, ktorá v tomto školskom roku začala spolupracovať so ZŠ v Malcove. Svoju šikovnosť predviedli aj žiačky ZŠ z Malcova, ktoré navštevujú záujmový krúžok Tancuj v rytme pod vedením Mgr. Hudákovej. Záverečný potlesk potešil účinkujúcich a vyjadril radosť rodičov z talentu detí aj z milého stretnutia.

 • Aby sa žiakom v škole darilo dosahovať dobré výsledky a mali chuť zapájať sa do rôznych súťaží, je potrebné ich motivovať. Motivovať ich môžeme v škole pochvalou alebo dobrou známkou. Okrem  toho je potrebné, aby aj prostredie ich povzbudzovalo dosahovať dobré výsledky. V obci Malcov sa záujem o žiakov realizuje odmeňovaním tých najlepších.

 • 23. 6. 2017

  Aktualizovali sme modul Časopisy

 • 15. 6. 2017

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 •  

       Sviatok detí 1. jún je v škole plnej detí ako je tá naša v Malcove veľkým sviatkom. Okrem radosti a smiechu, sladkostí a hier sa vždy snažíme deťom spestriť deň programom, ktorý má v sebe aj prvky učenia.

      Spojenie zábavy a vyučovania sa nám pri tohtoročnej oslave vydarilo. Deťom sme pozvali sokoliarov z Moravy. Sokoliari zo združenia Zayferus, o.p.s. pricestovali z Kuřimy a doviezli so sebou edukačný program s ekologickým zameraním. Na malcovskom ihrisku sa tak zahniezdilo niekoľko sov a asi desiatka dravých vtákov. Čakali na oslávencov, naše deti, na svojich bydielkach a pozdravovali ich svojimi zvukmi. Deti rozdelené do dvoch skupín sa zoznámili s jednotlivými skupinami dravcov. Dozvedeli sme sa, kde žijú, aké je ich prirodzené prostredie, ako vysoko lietajú aj akou rýchlosťou. Sokoliari deti z ponúkaných informácií aj vyskúšali a  za správne odpovede odmenili. Jedni vyhrali pexeso, iní kalendáre, ostatní zážitok. Tretie stanovište bolo adrenalínové: Prelety. Sup nad hlavou, ukážka lovu sokola. Promenáda inteligenta karanča a nakoniec možnosť skúsiť si sokoliarsku prácu. Deti boli nadšené. Našťastie nikto neponúkol dravcom ako potravu svoju pani učiteľku. Všetci spolu sme sa z ihriska šťastne vrátili do školy.

 •  

  Dňa 30. mája sa niektorí žiaci 3. ročníka, 4. A , 4. B a 5. A triedy zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a Planetária v Prešove. Žiaci plní očakávania vstúpili na pôdu hvezdárne a ich prvé kroky smerovali do prednáškovej sály. Formou rozhovoru a videoprogramu boli vysvetlené súčasné poznatky o slnečnej sústave. Vo filme boli porovnávané fyzikálne podmienky na ďalších planétach slnečnej sústavy s podmienkami života na Zemi.

 • 26. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 •  

    Apríl – mesiac lesov, lesného vtáctva. V rámci VYV a VUM sme vyhlásili školské kolo výtvarnej súťaže : Vtáctvo našich lesov. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. – 7. ročníka. Práce sme inštalovali vo vestibule školy. Súťažilo sa v 4. kategóriách. Žiaci mali možnosť zvoliť si techniku stvárnenia sami. Pracovali s uhlíkom, vodovými a temperovými farbami, suchým pastelom. Stvárňovali dravcov a spevavcov našich lesov. Prevládala hlavne kresba, menej maľba. Žiaci vo svojich prácach verne zachytili charakteristické znaky vtáctva. Najlepšie práce boli ocenené nasledovne :

 • Vstávať ráno o pol štvrtej nie je nič príjemné. Ešte šťastie, že nie každý deň. O štvrtej sme všetci v autobuse smer Bratislava. Okrem zábudlivcov. Ale stíhali sme. Od rána sme ťahali slnko z východu na západ.
  O jedenástej sme sa už nalodili na loď Žilina a preplávali sme popod všetky bratislavské mosty. Boli iné perspektívy a tešilo sa s nami aj slniečko. Po rozbehu do nákupného centra sme zostali ľahší o nejaké to euro. Hľadanie autobusu sme spojili s príjemnou prechádzkou, ktorá bola dlhšia ako sme predpokladali. Hrialo nás iba vedomie, že v ZOO nám nikto neutečie. A skutočne všetci tam boli. Aj tigre, levy, opice aj dinosaury. Bola to fuška všetko prejsť ale stálo to za to. Biológia v praxi. A nastal večer... O tom radšej nabudúce alebo pomlčíme. Niektoré rána bývajú ťažké. Keď naštartujete žalúdok naštartujete všetko. Raňajky boli bohaté a pripravili nás do nového dňa. Slniečko sa zase usmievalo. Pobalili sme si veci a smer hrad, baroková záhrada a parlament. V parlamente nás privítala kontrola a milá sprievodkyňa.  Prezreli sme si  zákonodarný orgán, veľa sme pochopili a stretli známe osobnosti, selfie to istí všade. Občianska v praxi. Nasledovalo Staré Mesto, dejepis v praxi v krásnej Bratislave.

 • Spoločnosť EXAM testing pokračuje aj v tomto školskom roku svojím druhým modelom celoslovenského testovania KOMPARO, ktorý je určený pre žiakov 4. a 6. ročníka.

  Žiaci našej školy zo 4. A a 6. A triedy sa rozhodli otestovať si svoje vedomosti takouto formou a dňa 5. mája 2017 sa zúčastnili testovania KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Štvrtáci mali okrem týchto hlavných predmetov v testoch obsiahnuté aj otázky z prírodovedy a vlastivedy, šiestaci zasa z fyziky a dejepisu. Obidva ročníky si museli poradiť aj s otázkami zo všeobecných študijných predpokladov, ktoré predstavovali druhú časť testu z matematiky.

 •  

       Stredovek patrí už dlhodobo medzi tie historické obdobia, ktoré vedia zaujať nielen odborníkov, ale aj širší okruh záujemcov o dejiny. Dospelých i deti priťahuje chrabrosťou svojich rytierov a pôvabom ich dám, nebezpečenstvom, tajomnosťou, neraz až exotickosťou a dokáže podnecovať ľudskú fantáziu a sny. Zároveň nás ale presviedča aj o tom, že ľudia žijúci pred tisíc rokmi nám boli v mnohom podobní vo svojich každodenných radostiach aj starostiach.

 • 5. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • 21. 4. 2017

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Ďakujeme pedagogickým pracovníkom a žiakom našej školy za skrášlenie exteriéru a interiéru našej školy.

   

  GALÉRIA:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria