Navigácia

PartneriUtorok 22. 1. 2019

Kontakt

Meno školy: Základná škola v Malcove
Email školy: zsmalcov@stonline.sk
Telefón: 054/488 2123
Adresa školy: Malcov č. 16,
08606 Malcov
IČO: 37873954
DIČ: 2021639785

Novinky

 • Vianočná akadémia

  Vianočný čas zaklopal na dvere našej školy vo štvrtok 20. decembra. Otvorili sme mu dvere a privítali ho piesňami, koledami, tancami aj scénkami. Žiaci si pod vedením svojich učiteľov pripravili naozaj krásny program s bohatým posolstvom. Predstavili nám odkaz Vianoc svojimi očami a chceli otvoriť naše srdcia pre ich krásne prežitie. Ďakujeme za zážitok, za nádej, ktorú nám sprostredkovali cez koledu. Poďakovanie patrí aj režisérke programu Mgr. Evke Truckovej a všetkým učiteľom, ktorí sa na programe podieľali. Teraz sa môžeme s otvoreným srdcom rozbehnúť na prázdniny a rozdávať ďalej, čo sme dostali. Krásne a požehnané sviatky vianočné...

 • Základná škola v Malcove

  Oznámenie o riaditeľskom voľne

  Riaditeľka ZŠ súlade §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene s doplnení niektorých zákonov, v súlade s §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z.

  o podrobnostiach o organizácii školského roka,

  udeľuje

  riaditeľské voľno

  dňa 21.12.2018 (piatok)

  žiakom Základnej školy v Malcove z prevádzkových dôvodov.

 • Špeciálne triedy
  14. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Špeciálne triedy
  13. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Bezpečne do školy

  Deti patria k aktívnym účastníkom cestnej premávky a sú aj najzraniteľnejším článkom medzi účastníkmi cestnej premávky. Už v rannom veku musia porozumieť zložitým situáciám a dodržiavať určité pravidlá či už v úlohe chodcov alebo na bicykli, v školskom autobuse. Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila beseda v spolupráci so sociálnym pedagógom Mgr. Annou Slamkovou a s policajtmi - starší referenti pre prácu v rómskej komunite: por. Mgr. Petrom Čverhom a por. Mgr. Ivanom Džmurom pre žiakov špeciálnych tried piatych až deviatych ročníkov. Beseda s názvom „Bezpečne do školy“ bola zameraná na: poučenie o bezpečnosti, chodenie po chodníkoch, po ceste kde nie je chodník, reflexné vesty, pásiky ich používanie, dopravné značky, ležanie v lete na asfalte, hádzanie kameňmi do áut, prebehovanie po ceste popred autá, dopravné značky, telefónne čísla na políciu, záchrannú službu, hasičov, vozidlá s prednosťou jazdy, prácu policajtov, trestnoprávnu zodpovednosť, šikanovanie, dochádzku do školy. Na záver besedy bolo krátke zhrnutie, test a vyhodnotenie najaktívnejších žiakov. Formou zaujímavej besedy sa žiaci dozvedeli ako sa správne pohybovať na cestných komunikáciách, že aj oni sú účastníkmi cestnej premávky a majú sa správať tak, aby neohrozovali seba a ostatných.

 • Hodina deťom

  Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

  Aj naša škola sa tretíkrát zapojila do tejto zbierky. Dňa 9. novembra sa žiaci a zamestnanci stretli v škole s dobrovoľníkmi, ktorí za príspevok do zbierky rozdávali nálepky s veselým maskotom Hugom. Nálepku dostal každý, kto prispel do žltej pokladničky Hodina deťom, čím podporil projekty zamerané na pomoc deťom na celom Slovensku.

 • Plavecký výcvik

  12. november 2018 .... , hoci leto už skončilo a každý z nás by sa najradšej usadil v teplej izbičke, našich žiakov 4.A a 5.A triedy zo ZŠ v Malcove, vylákal zo školských lavíc plavecký výcvik, ktorý trval 5 dní. S veľkým odhodlaním a radosťou sa niektorí žiaci pod vedením milých inštruktoriek naučili plávať a niektorí si osvojili im už známu techniku plávania. Chlapci a dievčatá plávali s plaveckými doskami, neskôr aj bez dosiek, skákali do bazéna s hlbokou vodou, z ktorej mali poniektorí radosť, iní zase obavy, no napriek tomu prekonali svoj strach. Naučili sa správne dýchať, ale najväčšiu a úprimnú detskú radosť bolo vidieť pri loptových hrách vo vode a ich obľúbenej hre vodné pólo. Tohtoročný plavecký výcvik im priniesol veľa nových a príjemných zážitkov.

 • Dentálna hygiena

  Mnohí z nás si pamätajú návštevu u zubára na základnej škole, prehliadku chrupu, alebo hromadné povinné očkovania na školách.

  Dnes to však neplatí. V dnešných časoch je všetko dobrovoľné. Aj napriek tomu, že prehliadka chrupu je raz ročne bezplatná, rómski žiaci sú aj v tejto oblasti zanedbaní. V rámci osobnej hygieny na hodine slovenského jazyka / sloh/ im bola demonštrovaná šetrná starostlivosť o chrup, správne umývanie rúk a vlasov. Z oblasti dentálnej hygieny žiaci dostali zubnú kefku, maličkú zubnú pastu a brožúrku o starostlivosti o zúbky.

 • Piesne našich babičiek

  Každý, kto je malý chlapec, bude raz aj dedko, dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko. Každé dievča bude raz aj milá, stará babka, pre nás je od babky pusa, ako cukor sladká...“

  Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne „poklady“ žijú v našej rodine a v obci. Sú to naši starí rodičia, príbuzní, ktorých hlávky zdobí nejeden šedivý vlas prežitých rokov.
  V našej škole si každoročne pripomíname tento vzácny sviatok „ Október, mesiac úcty k starším“ prípravou súťaže v speve ľudových piesní pod názvom ,,Piesne našich babičiek“.

 • Stretnutie so seniormi

  Príhovor riaditeľky školy:

  Vyjadrujem úprimnú radosť z toho, že bývalí zamestnanci prijali naše pozvanie a prišli na milé podujatie, ktoré základná škola tradične usporadúva na ich počesť. Čas plynie a pripisuje dni, mesiace a roky bez toho, aby sa pýtal na náš názor. Od okamihu nášho zrodenia nás vezme pod svoju vládu a nepovolí ani jeden opravný termín, ani jeden maličký návrat.

  Jeseň, to je nádherný čas, kedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Seniorsky alebo dôchodcovský vek?

 • Prvý stupeň
  22. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • VI. ročník Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka

  V piatok 12.októbra 2018 v dopoludňajších hodinách sa na futbalovom ihrisku v Malcove konal už 6. ročník „Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka“ v cezpoľnom behu žiakov a žiačok. Toto podujatie zorganizovala Základná škola v Malcove v spolupráci s obcou Malcov a vedúcim pretekov Mgr. Martinom Marcinovom. V tomto príjemnom prostredí za ideálneho počasia na vytrvalostný beh sa na štart postavilo spolu 45 žiakov a žiačok zo štyroch základných škôl (ZŠ v Malcove, ZŠ Hertník, ZŠ Bartolomeja Krpelca a ZŠ pod Vinbargom). Súťaž bola rozdelená podľa vekových kategórií a to na mladších žiakov, ktorí bežali trať dlhú 1000 m, a na starších s dĺžkou trate 1500 m. Víťazi jednotlivých kategórií si odniesli sošky, pretekári na druhom a treťom mieste medaily, všetci traja umiestnení dostali diplom.

 • Dni športu 2018

  V dňoch od 8.10 do 12.10.2018 sa konal na našej škole obľúbený týždeň športu, kde si mohli žiaci druhého stupňa zasúťažiť v rôznych športoch. Konkrétne v penaltovom festivale, futbale, florbale a na záver v cezpoľnom behu. Každý deň bol niečím zaujímavý. Videli sme zaujímavé športové výkony jednotlivcov aj družstiev, množstvo prekvapení, bojovnosť, súťaživosť a žiaci zaujali aj vtipnými názvami niektorých družstiev. Organizačne športové súťaže zabezpečovali a na regulárnosť dohliadali učiteľia telesnej výchovy Mgr. Martin Marcinov a Mgr. Ján Matej.

 • Špeciálne triedy
  16. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria