Navigácia

Profil školy História školy

Profil školy

 

     Základná škola je plno organizovanou školou s 1. – 9. ročníkom. Vyučovanie prebieha v troch pavilónoch. Škola má telocvičňu, posilňovňu, volejbalové ihrisko, plážové volejbalové ihrisko, špeciálnu učebňu chémie a fyziky, tri počítačové učebne, dve jazykové učebne, školské dielne na kov a drevo, kuchynku, žiacku a učiteľskú knižnicu, školskú jedáleň a triedy. Nachádza sa v peknom prírodnom prostredí, v prednej časti s novovybudovaným dopravným ihriskom, oddychovým parkom s potôčikom.

 

     Základnú školu Malcov navštevujú žiaci zo spádových obcí: Lenartov, Lukov, Snakov, Hrabské, Gerlachov a Malcov. Výraznú väčšinu tvoria žiaci zo spádových obcí. V ostatných rokoch má škola skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Od školského roku 2004/2005 má ZŠ zriadené špeciálne triedy pre žiakov ŠVVP.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria