Navigácia

Zoznam tried

Názov
0 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Blašková
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Marčin
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jurecová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kaščáková
Učebňa Miestnosť č. A1-28
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mariana Stachurová
Učebňa Miestnosť č. A0-12
3 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Sidorjaková
Učebňa Miestnosť č. A1-27
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Kačmárová
Učebňa Miestnosť č. A1-26
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Trucková
Učebňa Miestnosť č. A0-14
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Janka Tulenková
Učebňa Miestnosť č. A1-31
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Marcinov
Učebňa Miestnosť č. A0-14
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blanka Uchaľová
5.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Bľandová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Labašová
Učebňa Miestnosť č. CP-74
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Karol
Učebňa Miestnosť č. CĽ-71
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anton Bača
Učebňa Miestnosť č. B1-50
6.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Fecko
Učebňa Miestnosť č. A0-17.1
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Júlia Hriceková
Učebňa Miestnosť č. CĽ-68
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Michal Smoliga
Učebňa Miestnosť č. CĽ-69
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Karchová
Učebňa Miestnosť č. B0-43
7.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Danková
Učebňa Miestnosť č. B0-45.1
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Pillárová
Učebňa Miestnosť č. CP-75
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Štefan Švec
Učebňa Miestnosť č. CP-76
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Židišinová
Učebňa Miestnosť č. V-46
8.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Vančíková
Učebňa Miestnosť č. B1-52
8.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Micheľová
Učebňa Miestnosť č. A0-13
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Bučková
Učebňa Miestnosť č. C0-65
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Stašová
Učebňa Miestnosť č. B0-44
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. František Maxin
Učebňa Miestnosť č. B0-40

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria