Navigácia

O predmetoch Predmetová komisia Zaujímavosti Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018

Stránky predmetovej komisie Ruský jazyk

Školský rok 2016/2017

ARS POETICA 2017 na ZŠ v Malcove

„Nikde nenájdete poéziu, keď ju nenosíte v sebe.“ Myšlienka najväčšieho ruského spisovateľa A. S. Puškina je stále živá v existencii ruskej i svetovej literatúry. Vďaka daru spisovateľov sa mnohé literárne diela pýšia unikátnym umeleckým prínosom. Túto hodnotu v textoch objavili aj mladí čitatelia, ktorí sa odhodlali zúčastniť sa súťaže v umeleckom prednese ruského slova,  s názvom ARS POETICA.

Zámerom súťaže je prostredníctvom prehliadky umeleckých prednesov ruskej poézie a prózy prispieť k poznávaniu kultúry a umeniu Ruska. Táto myšlienka inšpirovala organizátora súťaže – ZŠ v Malcove, ktorá sa 28. apríla 2017 po druhýkrát rozhodla uskutočniť toto významné podujatie na úrovni okresného kola. Na pôdu ZŠ v Malcove boli pozvaní žiaci a pedagogický dozor bardejovských škôl – ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu, ZŠ Komenského, ZŠ Bartolomeja Krpelca, ZŠ Pod Papierňou, ZŠ pod Vinbargom, ZŠ Wolkerova, a taktiež Spojená škola Zborov a ZŠ Hertník.    

Súťaž príhovorom zahájila riaditeľka ZŠ v Malcove, Mgr. Viera Džundová, ktorá srdečne privítala všetkých hostí. Motivačným príhovorom v ruskom jazyku k hosťom prehovorila organizátorka okresného kola Ars poetica, PaedDr. Janka Tulenková. Zdôraznila celkový charakter súťaže. Po príhovoroch zaujali a rozihrali všetkých prítomných domáci žiaci, ktorí predviedli krátky umelecký program a zároveň podnietili súťažiacich k čo najlepším výkonom.

Odbornú porotu tvorili vyučujúce ruského jazyka zo zúčastnených škôl – Mgr. Zuzana Rančíková (ZŠ v Malcove), Mgr. Viera Deďová (ZŠ a MŠ Pod Papierňou), Mgr. Milena Žáková (ZŠ Komenského). Pri prednese sa porota zamerala najmä na výber textu vzhľadom na schopnosti recitátora, jazykovú úroveň – prízvuk, výslovnosť, intonáciu a celkové umelecké stvárnenie prednesu. Celkovo sa okresného kola zúčastnilo 18 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií – do prvej kategórie boli zaradení mladší žiaci  (5. – 7. ročníka) a do druhej starší žiaci (8. – 9. ročníka).

Porota mala náročnú úlohu vybrať tých najlepších spomedzi všetkých nadaných recitátorov. Knižne ocenila nasledujúcich žiakov:                                                                         

I. kategória (5. – 7. ročník):  1. miesto získala Henrieta Štefanovová (ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu), 2. miesto obsadila Alena Soroková (ZŠ Komenského), 3. miesto bolo udelené dvom recitátorom: Tereze Švirkovej ( ZŠ Wolkerová) a Šimonovi Kramárovi (ZŠ v Malcove). Ceny poroty získali: Patrícia Juráková (ZŠ Bartolomeja Krpelca), Viktória Majirská (ZŠ Hertník) a Veronika Krukárová (ZŠ Pod Papierňou).

II. kategória (8. – 9. ročník): 1. miesto získala Viktória Kmeťová (ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu), na 2. mieste sa uiestnila Alžbeta Vojtušová (Spojená škola Zborov), 3. miesto získala Lucia Kvočáková (ZŠ Hertník). Cenu poroty sa podarilo dosiahnuť Miroslave Bilej (ZŠ v Malcove).

Súťažou sa organizátor snažil prispieť k rozvíjaniu nadania mladých recitátorov v oblasti umeleckého prednesu a vzbudiť nadšenie pre výučbu a interpretáciu ruskej poézie a prózy. Súťaž sa opierala tiež o myšlienku spoznávať mladých nadšencov ruského jazyka a vzájomne sa motivovať pri ďalšom štúdiu. Potvrdilo sa, že záujem o prednes nestráca na intenzite. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník recitačnej súťaže Ars poetica.

                                                                                              Mgr. Zuzana Rančíková

Foto: Mgr. Zuzana Rančíková

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí celá galéria

 

 

Výsledky školského kola  47. ročníka olympiády v ruskom  jazyku

47. ročník školského kola Olympiády v ruskom jazyku sa v školskom roku 2016/2017 uskutočnil 19. decembra 2016. ORJ je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v ruskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov. Žiaci deviateho, ôsmeho a siedmeho ročníka si zmerali sily v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením, vypracovaní kulturologického testu, v monologickom rozprávaní na vybranú tému, v besede a vizualizácii obrázka.

Výsledky:

 1. miesto: Sára Kramárová- žiačka 8.A triedy
 2. miesto: Martin Tulenko – žiak 8.A triedy
 3. miesto: Slavomíra Bučková- žiačka 9.A triedy
 4. miesto: Jakub Kravec – žiak 8.A triedy
 5. miesto: Kamil Kravec – žiak 7.A triedy

Blahoželáme!

                                                                            PaedDr. J. Tulenková

 

 

1. ročník  VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

„ Petrohrad očami detí “

 

         Súťaž vyhlásil   guvernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poutančenko,  generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár a primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková.

         Poslaním súťaže bolo upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako mesto celosvetového významu, druhé najvýznamnejšie mesto po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest. Je jedným z najkrajších miest na svete označované aj ako Benátky severu. Mesto založil roku 1703 Peter I. Vznešený výzor Petrohradu predstavuje architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Historické jadro mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESKO. 

           Súťažiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárnili vybraný objekt Petrohradu. Do súťaže sa zapojili žiaci 5.A, 7.A a 8.A triedy. Najlepšie práce boli zaslané na celoslovenské kolo.                       

               

Vyhodnotenie súťaže „Petrohrad očami detí“.

 

Centrum Novohradu hostilo v historickej budove Radnice ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Vernisáž výstavy zaslaných prác sa uskutočnila v piatok 9. decembra v Lučenci, za účasti atašé Ruskej federácie na Slovensku Eleny Epishiny.

Do súťaže Petrohrad očami detí sa zapojili dokonca aj deti zo Slovinska i Českej republiky. Spolu bolo vyhodnotených až 337 prác. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali deti z celého Slovenska. V tejto silnej konkurencii sa práca Sáry Kramárovej umiestnila v  V. kategórii na   1.  mieste.

                                     Srdečne blahoželáme!

                                                                          PaedDr. J. Tulenková

 

 

 

 

 

 

Ruský film v škole 2016/2017

 

 

Žiaci ZŠ Malcov aj v tomto školskom roku prejavili veľký záujem o celoslovenskú súťaž Ruský film v škole. „Vovka v tridevjatom carstve“ je ruská rozprávka, ktorá má detského hrdinu a ten bol žiakom veľmi blízky. Prostredníctvom „Vovky“ žiaci cestovali z rozprávky do rozprávky a stretávali rôzne rozprávkové postavy. Kreslený film vyniká svojím pestrým a zábavným spracovaním. Ako každá rozprávka, aj táto priniesla našim žiakom poučenie a pripomenula staré osvedčené príslovie: „bez práce nie sú koláče.“

Žiakom sa na hodinách podarilo výtvarne spracovať najkrajšiu scénu z rozprávky a ich práce boli zaslané do súťaže. Veríme, že sa im podarí uspieť. Držíme palce!

Ocenení žiaci: 1. miesto: Sára Kramárová, 8.A

2. miesto: Daniela Chomjaková, 7.A                       

3. miesto: Marek Kramár, 7.A   

 

Mgr. Zuzana Rančíková

 

 Po kliknutí na obrázok sa zobrazí celá galéria

                                                                                             

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria