Navigácia

O predmetoch Predmetová komisia Zaujímavosti Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018

Stránky predmetovej komisie Ruský jazyk

Školský rok 2017/2018

Ruský film v škole

Aj tento školský rok sme pozerali rozprávky a zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže Ruský film v škole. Spolu s pani učiteľkami si žiaci našej školy pozreli rozprávku Statočný cínový vojačik, ktorej autorom je dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen.  

Malý chlapec dostal na narodeniny 25 cínových vojačikov, z ktorých jeden mal iba jednu nohu. V noci ožívajú hračky a začínajú žiť svoj život. Vojačik sa zaľúbi do prekrásnej tanečnice, no musí bojovať s čarodejníkom. Statočnosť vojačika, jeho boj so zlom a vrúcnu lásku k primabaleríne, ktorá sa skončí tragicky   sa žiaci    snažili   výtvarne spracovať. Najlepšie práce našli svoje miesto na výstavke vo vstupnej chodbe školy a mohli si ju pozrieť všetci žiaci. Najkrajšie práce boli ohodnotené diplomom a vecnou cenou. Takáto zážitková aktivita nepochybne prispeje k väčšiemu záujmu žiakov o cudzí jazyk.

Práce Sáry Kramárovej, Juraja Bilčáka a Juliány Semancovej nás budú reprezentovať v celoslovenskom kole.

                                                                                                     PaedDr. Janka Tulenková

 

GALÉRIA:

 

 

Petrohrad očami detí

 

Už druhý rok žiaci našej školy, ktorí radi kreslia majú možnosť zúčastniť sa jedinečnej výtvarnej súťaže „Petrohrad očami detí“, ktorú vyhlasujú spolu gubernátor Sankt Peterburgu Georgij Sergejevič Poltavčenko, generálny konzul v SR v Petrohrade Augustín Čisár a primátorka Lučenca Alexandra Proková.

Úlohou žiakov bolo stvárniť Petrohrad ľubovoľnou technikou. Petrohrad označujú za Benátky severu. Mesto, ktorého centrum je zaradené do zoznamu UNESCO založil cár Peter I. Veľký v roku 1703. Žiaci sa v rámci predmetu ruský jazyk sa oboznámili s najzaujímavejšími dominantami mesta na rieke Neve a spracovali svojim spôsobom to, čo ich zaujalo.

Ponúkame vám práce žiakov, ktoré sme odoslali do medzinárodnej súťaže.

 

Sára Kramárová, 9.A Názov práce: Večer

 

Daniel Kačmár, 9.A Názov práce: Chrám svätého Izáka

 

Monika Kačmárová, 5.A Názov práce: Chrám Spasa na krovi

 

Kreativita detí je obrovská a je potrebné ju podporovať a rozvíjať.

                                                                        PaedDr. J. Tulenková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria