Navigácia

O predmetoch Predmetová komisia Zaujímavosti Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018 Školský rok 2018/2019

Stránky predmetovej komisie Ruský jazyk

Školský rok 2017/2018

ARS POETICA 2018

 

  „Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu

sa rodí prednes.“

J. Čajková

 

                                                      

               V piatok 27.apríla sa konalo na ZŠ v Malcove okresné kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy ARS POETICA. Stretnutie s ruskou poéziou a prózou má už dlhé roky svoju tradíciu..

                Cieľom súťaže je oživiť záujem o ruský jazyk, rozvíjať mladé talenty a vzbudiť záujem o umelecký prednes. Prehĺbiť tak záujem o ruskú kultúru a ruský jazyk a tak vytvoriť trvalý vzťah k ruskej poézii a próze.

                Žiaci museli zvládnuť text naspamäť, prijať ho a pochopiť o čom je, stotožniť sa s ním. Prostredníctvom svojho hlasu nám odovzdávali svoje myšlienky, pocity, vykresľovali zaujímavé a živé obrazy.

                Porota mala veľmi náročnú úlohu vybrať tých najlepších spomedzi všetkých recitátorov. V I. kategórii ( 5.-7. ročník) získala 1. miesto Emily Eštoková(ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu,), 2. miesto Katarína Mária Hudáková (ZŠ Wolkerová , BJ), 3. miesto Patrícia Juráková (ZŠ Bartolomeja Krpelca, BJ), cena poroty Daniela Adamišinová (MŠ so ZŠ Pod Vinbargom). V II. kategórii získala 1. miesto Henrieta Štefanovová (ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu), 2. miesto Tereza Švirková (ZŠ Wolkerová , BJ) 3. miesto Daniela Chomjaková (ZŠ v Malcove), cenu poroty Viktória Majirská (MŠ so ZŠ Hertník) a Kristián Guttek (ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu).

                  Potvrdilo sa , že v našom okrese máme nadaných recitátorov, výborných učiteľov, ktorí rozvíjajú lásku k hovorenému slovu u svojich žiakov. Zvíťazili všetci, ktorí sa rozhodli zapojiť do súťaže. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník recitačnej súťaže ARS POETICA.

                                                                                PaedDr. Janka Tulenková

GALÉRIA:

 

Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Je to postupová súťaž a jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti. Je určená pre talentovaných žiakov.

Žiačka 9.A triedy Sára Kramárová nás reprezentovala na krajskom kole, kde si z najlepšími žiakmi prešovského kraja zmerala svoje vedomostí v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením, vypracovaní kulturologického testu, v monologickom rozprávaní na vybranú tému, v besede a vizualizácii obrázka.

Sára s chuťou a entuziazmom ukázala komisií všetko čo vie, získala najväčší počet bodov a umiestnila sa na 1. mieste. V dňoch 9.-10. apríla nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole v Košiciach.

                                                                      Blahoželáme!

                                                                                             PaedDr. Janka Tulenková

 

Krajské kolo Ruské slovo

Dňa 20.02.2018 sa po prvý krát uskutočnilo krajské kolo Ruské slovo v Prešove na pôde SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Na krajskom kole sa zúčastnilo 55 účastníkov aj s učiteľmi z 18. škôl z Prešovského kraja. Podujatie prebiehalo v priateľskej a komornej atmosfére. Našu školu reprezentovala v II. kategórii sólový spev s piesňou „Ty živí maja Rasija“  Kristína Richveisová , žiačka 8. A triedy.  Jej výkon odborná poroty ocenila 1. miestom.  27. marca 2018 nás bude reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutočni v Košiciach. Víťazke gratulujeme!

                                                                                                              PaedDr. Janka Tulenková

 

 

 

 

Ruský film v škole

Aj tento školský rok sme pozerali rozprávky a zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže Ruský film v škole. Spolu s pani učiteľkami si žiaci našej školy pozreli rozprávku Statočný cínový vojačik, ktorej autorom je dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen.  

Malý chlapec dostal na narodeniny 25 cínových vojačikov, z ktorých jeden mal iba jednu nohu. V noci ožívajú hračky a začínajú žiť svoj život. Vojačik sa zaľúbi do prekrásnej tanečnice, no musí bojovať s čarodejníkom. Statočnosť vojačika, jeho boj so zlom a vrúcnu lásku k primabaleríne, ktorá sa skončí tragicky   sa žiaci    snažili   výtvarne spracovať. Najlepšie práce našli svoje miesto na výstavke vo vstupnej chodbe školy a mohli si ju pozrieť všetci žiaci. Najkrajšie práce boli ohodnotené diplomom a vecnou cenou. Takáto zážitková aktivita nepochybne prispeje k väčšiemu záujmu žiakov o cudzí jazyk.

Práce Sáry Kramárovej, Juraja Bilčáka a Juliány Semancovej nás budú reprezentovať v celoslovenskom kole.

                                                                                                     PaedDr. Janka Tulenková

 

GALÉRIA:

 

 

Petrohrad očami detí

 

Už druhý rok žiaci našej školy, ktorí radi kreslia majú možnosť zúčastniť sa jedinečnej výtvarnej súťaže „Petrohrad očami detí“, ktorú vyhlasujú spolu gubernátor Sankt Peterburgu Georgij Sergejevič Poltavčenko, generálny konzul v SR v Petrohrade Augustín Čisár a primátorka Lučenca Alexandra Proková.

Úlohou žiakov bolo stvárniť Petrohrad ľubovoľnou technikou. Petrohrad označujú za Benátky severu. Mesto, ktorého centrum je zaradené do zoznamu UNESCO založil cár Peter I. Veľký v roku 1703. Žiaci sa v rámci predmetu ruský jazyk sa oboznámili s najzaujímavejšími dominantami mesta na rieke Neve a spracovali svojim spôsobom to, čo ich zaujalo.

Ponúkame vám práce žiakov, ktoré sme odoslali do medzinárodnej súťaže.

 

Sára Kramárová, 9.A Názov práce: Večer

 

Daniel Kačmár, 9.A Názov práce: Chrám svätého Izáka

 

Monika Kačmárová, 5.A Názov práce: Chrám Spasa na krovi

 

Kreativita detí je obrovská a je potrebné ju podporovať a rozvíjať.

                                                                        PaedDr. J. Tulenková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria