Navigácia

Stránky predmetovej komisie Matematika

Súťaže

Vyhodnotenie matematických súťaží v druhom polroku šk. roka 2016/2017

 

     Ani v druhom polroku naši mladí „matematici“ nezaháľali a zapájali sa do rôznych matematických súťaží. Prebehli okresné kolá Pytagoriády, v ktorých bola najlepšou riešiteľkou a držiteľom 3. miesta šikovná siedmačka Nikoleta Kaščáková. V okresných kolách Matematickej olympiády boli úspešnými riešiteľmi Nikoleta Kaščáková zo 7. A, ktorá získala 7. miesto a Daniel Kačmár z 8. A, ktorý získal pekné 12. miesto. Nesmieme zabúdať na stále obľúbenú celosvetovú matematickú súťaž - Matematický klokan. V tomto roku sa do nej zapojilo 29 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky dosiahol druhák Martin Jurec a stal sa školským šampiónom tejto súťaže. K žiakom z druhého stupňa, ktorí získali prvenstvo vo svojej kategórii patrí Dávid Štefanov zo 6. A triedy.

     Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom súťažení.

Podrobný prehľad výsledkov:

Okresné kolo Pytagoriády:

 

P5        Maroš Lamanec, 5. A             12. miesto

            Matej Bocko, 5. A                 22. miesto

P6        Juraj Bilčak, 6. A                   13. miesto

            Adam Pilár, 6. A                    16. miesto

            Lívia Cudráková, 6. A           29. miesto

P7        Nikoleta Kaščáková, 7. A      3. miesto – ÚR

            Marek Kramár, 7. A               22. miesto

P8        Sára Kramárová, 8. A             13. miesto

 

Okresné kolo Matematickej olympiády:

MO Z6           Juraj Bilčak, 6. A                   8. miesto

                      

MO Z7           Nikoleta Kaščáková., 7. A                 7. miesto – ÚR

                       Diana Švecová-Babovová, 7. A        10. miesto

                                                          

MO Z8           Daniel Kačmár, 8. A              12. miesto – ÚR

                       Michal Bocko, 8. A                18. miesto

                       Daniel Kaščák, 8. A               20. miesto

 

Matematický klokan:

 

Sandra Kolegová, 1. B

1. - 373.

Samuel Ontek, 1. B

1. - 373.

Kristína Dendisová, 1. B

1. - 373.

Lea Lazorová1. B

1. - 373.

Anna Kačmárová, 1. A

1. - 373.

Alex Kramár, 1. A

1. - 373.

Sabína Blaščáková, 1. A

1. - 373.

Lívia Lukáčová, 1. B

1. - 373.

Tobias Glovňa, 1. A

1. - 373.

Vanesa Rohaľová, 1. B

377. - 423.

Nina Labovská, 1. B

377. - 423.

Natália Bľandová, 1. A

377. - 423.

Alexandra Džundová, 1. A

377. - 423.

Tobias Marčak, 1. A

377. - 423.

Ema Cingeľová, 1. A

1393. - 1921.

Martin Jurec, 2. A

1. - 19.

Barbora Labašová, 3. r.

51. - 135.

Vanesa Kolegová, 3. r.

51. - 135.

Leo Blaščák, 3. r.

51. - 135.

Michaela Mokrišová, 3. r.

505. - 635.

Marek Marinčin, 4. A

5305. - 5410.

Maroš Lamanec, 5. A

208. - 228.

Kristián Kramár, 5. A

437. - 480.

Dávid Štefanov, 6. A

1. - 49.

Viktória Bľandová, 6. A

462. - 551.

Patrik Bilý, 6. A

809. - 888.

Michaela Volková, 6. A

1124. - 1225.

Alexandra Karolová, 7. A

177. - 193.

Adriána Rakášová, 7. A

1087. - 1121.

 

                                                                                              Mgr. Š. Pillárová, ved. PK MAT

 

 

 

Vyhodnotenie matematických súťaží v prvom polroku šk. roka 2016/2017

 

Aj napriek tomu, že matematika vzbudzuje u viacerých žiakov rešpekt, nájdu sa takí, ktorí sa s ňou skamarátili. V prvom polroku nás o tom presvedčili nie len na hodinách matematiky, ale aj na matematických súťažiach.

7. a 8. decembra 2016 sa uskutočnili školské kolá 38. ročníka Pytagoriády, ktoré prevetrali vedomosti nie len našich žiakov, ale aj žiakov zo základných škôl v Gerlachove a Lukove. Celkovo súťažilo 47 žiakov, z ktorých desiati úspešní riešitelia budú reprezentovať našu školu v okresnom kole v Bardejove.

Poradie súťažiacich je nasledovné:

 

Kategória P3 – 3. ročník

 1. Barbora LabašováZŠ v Malcove
 2. Benjamín RakášZŠ v Lukove
 3. Alexandra CingeľováZŠ v Lukove
 4. Henrieta DžundováZŠ v Malcove
 5. Vanesa KolegováZŠ v Malcove
 6. Matej ŠvidaZŠ v Malcove
 7. Patrik MihalZŠ v Malcove

 

Kategória P4 – 4. ročník

 1. Zuzana DrutarovskáZŠ v Malcove– úspešný riešiteľ
 2. Kamil ChomaZŠ v Gerlachove
 3. Borys WeigoldZŠ v Gerlachove
 4. Leonard KramárZŠ v Malcove
 5. Timotej LučkoZŠ v Gerlachove
 6. Bronislava MlynaričováZŠ v Malcove
 7. Zuzana MajorošováZŠ v Lukove
 8. Vanesa FloriánováZŠ v Gerlachove
 9. Monika KačmárováZŠ v Malcove

 

Kategória P5 – 5. ročník

 1. Matej Bocko– úspešný riešiteľ
 2. Maroš Lamanec – úspešný riešiteľ
 3. Kristína Draganovská
 4. Róbert Hlaď
 5. Kristián Kramár
 6. Tamara Kimáková
 7. Sofia Dorinová
 8. Tímea Bereščáková
 9. Šimon Kramár
 10. Viliam Kačmár
 11. Veronika Urdová

 

Kategória P6 – 6. ročník

 1. Juraj Bilčak – úspešný riešiteľ
 2. Adam Pilár – úspešný riešiteľ
 3. Lívia Cudráková – úspešný riešiteľ
 4. Andrea Kačmárová úspešný riešiteľ
 5. Tímea Jurová
 6. Michaela Volková
 7. Norbert Labaš

 

Kategória P7 – 7. ročník

 1. Marek Kramár – úspešný riešiteľ
 2. Nikoleta Kaščáková– úspešný riešiteľ
 3. Kamil Kravec
 4. Diana Švecová-Babovová
 5. Alexandra Karolová
 6. Adriána Rakášová

 

Kategória P8 – 8. ročník

 1. Sára Kramárová – úspešný riešiteľ
 2. Aneta Džundová
 3. Martina Lamancová
 4. Daniel Kačmár
 5. Michal Bocko
 6. Martin Tulenko
 7. Daniel Kaščák

 

 

Žiaci 5. a 9. ročníka sa zapojili do riešenia 66. ročníka Matematickej olympiády. Súťažili v dvoch kolách, v prvom – domácom kole riešili šesť úloh, úspešní riešitelia postúpili do okresného kola.

Výsledky domáceho kola Matematickej olympiády:

 

Kategória Z5 – 5. ročník

 1. Kristína Draganovská (úspešný riešiteľ)
 2. Kristián Kramár (úspešný riešiteľ)
 3. Šimon Kramár (úspešný riešiteľ)
 4. Róbert Hlaď (úspešný riešiteľ)
 5. Tamara Kimáková (úspešný riešiteľ)
 6. Tímea Bereščáková
 7. Sofia Dorinová

 

Kategória Z9 – 9. ročník

 1. Lenka Glovňová
 2. Lívia Glovňová

 

Prví traja úspešní riešitelia reprezentovali našu školu v okresnom kole Matematickej olympiády v Bardejove, kde sa umiestnili nasledovne:

 

Z5       Kristína Draganovská             20. – 21. miesto

            Šimon Kramár                         24. – 26. miesto

Z9       Lívia Glovňová                         17. miesto

            Lenka Glovňová                       18. – 19. miesto

 

Riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 

Vedúca PK MAT

 

 

Vyhodnotenie matematických súťaží v šk. roku 2015/2016

 

V tomto školskom roku sa opäť našli žiaci, ktorí radi a dobre počítajú a matematika pre nich nie je strašiak. Zapojili sa do viacerých matematických súťaží, v ktorých obstáli v konkurencii a získali dobré umiestnenia.

 

            Po úspešne zvládnutom domácom kole nás v okresnom kole Matematickej olympiády reprezentovali naši žiaci nasledovne:

 

            Kategória Z5: Lívia Cudráková – 10. miesto

                                     Andrea Kačmárová  –  16. miesto

 

            Kategória Z6: Nikoleta Kaščáková – 14. miesto – úspešný riešiteľ

                                      Adriana Rakášová – 22. miesto

                                      Miriam Gernátová – 24. miesto

 

            Kategória Z7: Sára Kramárová – 14. miesto

                                      Michal Bocko – 21. Miesto

 

            Kategória Z8: Dávid Vaľko – 13. miesto

                                      Lívia Glovňová – 22. miesto

            Kategória Z9: Tomáš Kačmár – 3. miesto – úspešný riešiteľ, postúpil na krajské kolo,

                                     umiestnil na 47. mieste

                                    Denisa Onuferová – 14. miesto

 

           Školské kolo Pytagoriády malo pokračovanie v kole okresnom, v ktorom sa umiestnili naši žiaci takto:

 

            Kategória P3: Leonard Kramár – 8. miesto

            Kategória P4: Kristína Draganovská – 9. miesto – úspešný riešiteľ

                                      Maroš Lamanec – 12. miesto

            Kategória P6:  Miriam Gernátová, Nikoleta Kaščáková – 12. miesto

                                       Dávid Vaľko – 9. miesto

 

Aby toho nebolo málo, 14 žiakov prvého a druhého stupňa sa zapojilo do Obvodnej matematickej súťaže, ktorá pozostávala z troch domácich kôl a jedného záverečného súťažného kola, ktoré sa konalo v Raslaviciach. Naši žiaci nás ako vždy potešili krásnymi umiestneniami:

 

            Kategória 4. roč.:    Kristína Draganovská – 1. miesto – úsp. rieš.

                                               Kristián Kramár – 4. miesto – úsp. rieš.

          Tímea Bereščáková  – 4. miesto – úsp. rieš.

          Matej Bocko  – 4. miesto – úsp. rieš.

          Ester Mária Pavlíková – 4. miesto – úsp. rieš.

          Veronika Urdová – 5. miesto – úsp. rieš.

          Maroš Lamanec – 7. miesto

 

            Kategória 5. – 6. roč.: Alexandra Karolová  – 1. miesto – úsp. rieš.

              Nikoleta Kaščáková – 1. miesto – úsp.rieš.

                                                    Lívia Cudráková – 2. miesto – úsp. rieš.

                                                    Viktória Bľandová – 3. miesto – úsp. rieš.

                                                    Andrea Kačmárová – 4. miesto

 

            Kategória 7. – 9. roč.: Tomáš Kačmár – 2. miesto – úsp. rieš.

                                                     Erika Staviarska – 5. miesto – úsp. rieš.

 

            Na záver spomeniem medzinárodnú matematickú súťaž Matematický klokan. Tradične sa do nej zapájajú žiaci prvého aj druhého stupňa našej školy. V tomto roku súťažilo 55 863 žiakov z celého Slovenska a z nich 14 žiakov zo ZŠ Malcov. Školským šampiónom sa stal Adam Pilár z 5. A triedy, ktorý získal najviac bodov zo všetkých malcovských súťažiacich a umiestnil sa na 82. mieste  v rámci všetkých piatakov na Slovensku.

 

Všetkým súťažiacim blahoželáme a želáme veľa chuti a úspechov v ďalšom súťažení! 

                                  

                                                                                                          Mgr. Š. Pillárová, PK MAT

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria