Navigácia

Stránky predmetovej komisie Dejepis

Činnosť

Školské kolo Dejepisnej olympiády 2018

 

 

 

Dňa 14. decembra 2018 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády. Do riešenia olympiády sa zapojilo 15 žiakov, z nich väčšina bola úspešnými riešiteľmi.

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

7. ročník – kategória E

2. miesto: Šimon Kramár

2. miesto: Bianka Onteková

3. miesto: Matej Bocko

 

8. ročník – kategória D

1. miesto: Juraj Bilčák

2. miesto: Andrea Kačmárová

3. miesto: Adam Pilár

 

9. ročník – kategória C

1. miesto: Miriam Gernátová

2. miesto: Nikoleta Kaščáková

3. miesto: Daniela Chomjaková

 

Touto cestou im blahoželáme!

 

 

 

 

Školské kolo Dejepisnej olympiády 2017

Dňa 11. decembra 2017 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády. Do riešenia olympiády sa zapojilo 17 žiakov, z nich väčšina bola úspešnými riešiteľmi.

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

6. ročník – kategória F

1. miesto: nebolo udelené

2. miesto: Matej Bocko, Dominik Hromádka

3. miesto: Maroš Lamanec

 

7. ročník – kategória E

1. miesto: Juraj Bilčák

2. miesto: Lívia Cudráková

3. miesto: Andrea Kačmárová

 

8. ročník – kategória D

1. miesto: Miriam Gernátová

2. miesto: Kamil Kravec

3. miesto: Diana Švecová-Babovová

 

9. ročník – kategória C

1. miesto: Jakub Kravec

2. miesto: Martina Lamancová

3. miesto: Michal Bocko

 

Touto cestou im blahoželáme!

 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

 

Dňa 14. februára 2017 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády na ZŠ s MŠ
Pod papierňou. Našu školu reprezentovali traja žiaci - Dávid Vaľko z 9.A triedy v kategórii C, Michal Bocko a Jakub Kravec z 8.A v kategórii D. Najlepšie sa darilo Jakubovi Kravcovi, ktorý v kategórii D obsadil 3. miesto. Blahoželáme!

Mgr. Blanka Uchaľová

 

                                                                                             

 

 

 

Školské kolo Dejepisnej olympiády

 

Školské kolo Dejepisnej olympiády sa konalo dňa 15. decembra 2016. Do riešenia olympiády sa zapojilo 14 žiakov, z nich väčšina bola úspešnými riešiteľmi.

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

7. ročník – kategória E

1. miesto: K. Kravec

2. miesto:J. Gduľa

3. miesto: M. Kramár

 

8. ročník – kategória D

1. miesto:M. Bocko

2. miesto:J. Kravec

3. miesto:M. Lamancová

 

9. ročník – kategória C

1. miesto:L. Glovňová

2. miesto:D. Vaľko

 

Touto cestou im blahoželáme!

 

 

 

Obvodové kolo Dejepisnej olympiády

 

Dňa 9. februára 2016 sa konalo obvodové kolo Dejepisnej olympiády na Základnej škole Pod Papierňou v Bardejove, kde nás žiaci reprezentovali v kategórii C pre 9. ročník, kategórii E pre 7. ročník a kategórii F pre 6. ročník.

Umiestnenie našich žiakov:

3. miesto – Jakub Kravec, 7. A

6. miesto – Kamil Kravec, 6. A

7. miesto – Tomáš Kačmár, 9. A, úspešný riešiteľ

 

Za úspešnú reprezentáciu žiakom ďakujeme.

 

 

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY 2015

Školské kolo Dejepisnej olympiády sa konalo dňa 8. decembra 2015. Do riešenia olympiády sa zapojilo v tomto školskom roku 27 žiakov, z nich boli 14 úspešnými riešiteľmi.

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

6. ročník – kategória F

1. miesto: D. Švecová - Babová

2. miesto: K. Kravec

3. miesto: M. Kravec

 

7. ročník – kategória E

1. miesto: J. Kravec

2. miesto: M. Lamancová

3. miesto: M. Bocko

 

8. ročník – kategória D

1. miesto: D. Vaľko

2. miesto: L. Glovňová

3. miesto: K. Lichvárová

 

9. ročník – kategória C

1. miesto: D. Onuferová

2. miesto: T. Kačmár

3. miesto: J. Pavlík

 

Touto cestou im blahoželáme!

 

 

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY 2014

 

    

Dňa 17. decembra 2014 sa zapojilo do riešenia úloh školského kola Dejepisnej olympiády 21 žiakov našej školy. Mnohí z nich sa stali úspešnými riešiteľmi, preto im touto cestou GRATULUJEME!

 

Kategória F: pre žiakov 6. ročníka

 1. miesto – J. Kravec (6.A)
 2. miesto – M. Bocko (6.A)
 3. miesto – M. Lamancová (6.A)

Ďalší riešitelia: D. Kaščák

 

Kategória E: pre žiakov 7. ročníka

 1. miesto –  D. Vaľko (7.A)
 2. miesto – K. Lichvárová (7.A)
 3. miesto – L. Glovňová (7.A)

Kategória D: pre žiakov 8. ročníka

 1. miesto – T. Kačmár, J. Pavlík (8.A)
 2. miesto – P. Kramár (8.A)
 3. miesto – M. Kaščák (8.A)

Ďalší riešitelia: M. Volk, A. Soroková, K. Švec – Babov, J. Cudrák, M. Dorin

 

Kategória C: pre žiakov 9. ročníka

 1. miesto – V. Bocková (9.A)
 2. miesto – A: Cingeľová (9.A)
 3. miesto – K. Jakubová (9.A)

Ďalší riešitelia: M. Kačmár, R. Kačmár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria