Navigácia

Biologická olympiáda kategórie E

 

Školský rok 2017/2018

Základná škola na Wolkerovej ulici v Bardejove zorganizovala v stredu 11. apríla 2018 pre žiakov základných škôl okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E v odbornostiach botanika, geológia a zoológia.

Aj žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú tejto olympiády a úspešne reprezentujú našu školu a obec Malcov. Olympiády zo všetkých škôl sa zúčastnilo:

v odbornosti botanika 3 žiaci,

v odbornosti geológia 3 žiaci,

v odbornosti zoológia 8 žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl okresu.

V odbornosti botanika Martina Lamancová z 9. A triedy obsadila 2. miesto a Michal Bocko z tej istej triedy 3. miesto. V odbornosti zoológia bol najúspešnejší Martin Tulenko z 9. A triedy, ktorý obsadil 1. miesto, Šimon Kramár zo 6. A, ktorý sa olympiády zúčastnil po prvýkrát, získal krásne 2. miesto a Nikoleta Kaščáková z 8. A triedy 5. miesto. Martin Tulenko,  Šimon Kramár aj Martina Lamancová reprezentovali našu školu aj v krajskom kole, ktoré sa konalo 9. mája 2018 v Prešove. Aj tu boli všetci traja úspešnými riešiteľmi.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy aj obce a blahoželáme!

 Mgr. Helena Labašová, vedúca PK biológie

 

Školský rok 2016/2017

V stredu 29. marca 2017 Základná škola B. Krpelca v Bardejove zorganizovala pre žiakov základných škôl 6. – 9. ročníka okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E v odbornostiach botanika, zoológia a geológia. Olympiády sa zúčastnilo spolu 19 žiakov. Aj žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú tejto olympiády a úspešne reprezentujú školu aj obec Malcov.

Olympiády sa zúčastnilo:

v odbornosti botanika 5 žiakov, v odbornosti zoológia 10 žiakov a v odbornosti geológia

4 žiaci 6. - 9. ročníka základných škôl okresu.

V odbornosti botanika Martina Lamancová z 8. A triedy obsadila krásne 2. miesto a Michal Bocko z tej istej triedy 5. miesto. V odbornosti zoológia Nikoleta Kaščáková zo 7. A triedy, ktorá sa súťaže zúčastnila prvýkrát, obsadila pekné 3. miesto a Martin Tulenko z 8. A triedy 4. miesto. Martina Lamancová postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať v máji tohto roku v Prešove. Aj tu jej prajeme veľa úspechov.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme!

Mgr. Helena Labašová, vedúca PK biológie

 

 

Školský rok 2015/2016

Základná škola B. Krpelca v Bardejove zorganizovala v utorok 12.4.2016 pre žiakov základných škôl okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E v odbornostiach botanika, geológia a zoológia.

Aj žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú tejto olympiády a úspešne reprezentujú školu. Olympiády zo všetkých škôl sa zúčastnilo:

v odbornosti botanika 5 žiakov,

v odbornosti geológia 3 žiaci,

v odbornosti zoológia 8 žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl okresu.

V odbornosti botanika Martina Lamancová zo 7. A triedy obsadila 3. miesto a Michal Bocko z tej istej triedy 5. miesto. V odbornosti zoológia bol opäť veľmi úspešný  Jozef Cudrák z 9. A triedy, ktorý tentoraz obsadil 3. miesto, Kamil Švec-Babov z tej istej triedy 7. miesto a Martin Tulenko zo 7. A triedy 8. miesto.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme!

Mgr. Helena Labašová, vedúca PK biológie

 

Školský rok 2014/2015

Vo štvrtok 9.4.2015 Centrum voľného času v Bardejove zorganizovalo pre žiakov ZŠ obvodové kolo Biologickej olympiády kategórie E v odbornostiach botanika, geológia a zoológia. Aj žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú tejto olympiády a úspešne reprezentujú školu. Ani v tomto školskom roku to nebolo inak. Súťaže sa zúčastnilo: v odbornosti botanika 12 žiakov, v odbornosti geológia 5 žiakov a v odbornosti zoológia 15 žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl okresu.

V odbornosti botanika Martina Lamancová zo 6.A triedy obsadila 9. miesto a Michal Bocko z tej istej triedy 10. miesto. V odbornosti zoológia si výborne počínal Jozef Cudrák z 8.A triedy  a obsadil 1. miesto, Kamil Švec-Babov z tej istej triedy 2. miesto a Martin Tulenko zo 6.A triedy 6. miesto.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a blahoželáme!

Jozef Cudrák a Kamil Švec-Babov, ktorých pripravovala Ing. Anna Spišáková a ktorí postúpili do krajského kola v Prešove, sa konalo 12.5.2015. Tu sa stali úspešnými riešiteľmi.

 

Školský rok 2013/2014

V utorok 15.4.2014 Centrum voľného času v Bardejove zorganizovalo pre žiakov ZŠ obvodové kolo Biologickej olympiády kategórie E v odbornostiach botanika, geológia a zoológia. Aj žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú tejto olympiády a úspešne reprezentujú našu školu. Ani v tomto školskom roku tomu nebolo inak. Súťaže sa zúčastnilo: v odbornosti botanika 9 žiakov, v odbornosti geológia 1 žiak a v odbornosti zoológia 7 žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl okresu.

V odbornosti botanika Erika Dubňanská z 9.A triedy obsadila 2.miesto a Adriána Gmitterová z tej istej triedy 9.miesto. V odbornosti zoológia si výborne počínala Lívia Gernátová z 9.A triedy a obsadila 1.miesto a Jozef Cudrák zo 7.A triedy získal pekné 2.miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a blahoželáme!

Lívia Gernátová, Jozef Cudrák, Erika Dubňanská postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 13.5.2014 v Prešove. Aj v krajskom kole im prajeme veľa úspechov.

Mgr. Helena Labašová, vedúca PK BIO

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria