Navigácia

Deň Zeme Premietanie dokumentárnych filmov v rámci filmového festivalu ,, Jeden svet „ Beseda s kozmetičkou Vianočná výzdoba a výstavka vianočných prác žiakov špeciálnych tried Beseda s odborníčkou na tému dospievanie Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018

Špeciálne triedy

Školský rok 2016/2017

Týždeň Zeme v našej škole

Každý rok je 22. apríl venovaný Dňu Zeme. V posledných rokoch je nevyhnutné zaoberať sa otázkami životného prostredia a chrániť poklady Zeme pre nasledujúce generácie. Aj preto sa žiaci našej školy zapojili do „Týždňa Zeme“. Týždeň Zeme prebiehal v špeciálnych triedach od 24. do 28. apríla. V pondelok si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu. V utorok mali pripravené prezentácie o znečisťovaní, ale aj ochrane životného prostredia s rôznymi aktivitami. Žiaci zistili, prečo je potrebné separovať odpad a ako ťažko si s väčšinou odpadu poradí samotná príroda. Oboznámili sa s tým, ako človek znečisťuje životné prostredie, ale najmä ako môžeme našej planéte pomôcť. V stredu žiaci špeciálnych tried videli film o ochrane životného  prostredia. Vo štvrtok učitelia špeciálnych tried inštalovali vo vestibule školy výstavu prác žiakov venovaných Dňu Zeme. V piatok boli vyhodnotené najlepšie práce. Žiaci, ktorí sa umiestnili na štyroch prvých miestach, dostali okrem diplomu aj sladkú odmenu. Kvôli daždivému počasiu pokračovali aktivity aj v utorok. Žiaci špeciálnych tried sa doobeda presunuli do širšieho okolia školy, kde zbierali pohodené odpadky. Všetci spoločne aspoň čiastočne odbremenili naše okolie od rôznych odpadkov. Nezabúdajme, že Zem je tá, ktorá spája nás všetkých. Každý z nás môže pomôcť našej planéte či už zberom papiera, úpravou zelene, vyčistením studničky, či zasadením stromčeka.

                                                                                     Mgr. Blanka Uchaľová

Foto: Mgr. František Maxin

Celá galéria sa zobrazí po kliknutí na obrázok

 

 


Rómsky hlások

Rozdiel medzi úspešnou osobou a ostatnými nie je v

nedostatku síl, nedostatku vedomostí, ale skôr v nedostatku vôle“

                                                                                      Vince Lombardi

 

Dňa 15.3. 2017  žiaci špeciálnych tried našli   dostatok vôle prísť si zaspievať, zasúťažiť a potešiť dušu piesňou v súťaži Rómsky hlások. Dvadsať žiakov  ukázalo svoj talent  v speve piesní  a popasovali sa so svojimi rovesníkmi.

Súťaž prebiehala  v dvoch kategóriách:

 • I. kategória – žiaci 5. - 7. ročníka
 • II. kategória – žiaci 8. - 9. ročníka

Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení: p. uč. Maxin, p. uč. Karchová, p. uč.  Vančíková.

 • I. kategória:
 1. miesto: Ivana Bilá           6.D
 2. miesto: Simona Bilá        7.D
 3. miesto: Rasťo Bilý           8.E
 4. miesto: Mário Bilý           7.D
 • II. kategória
 1. miesto: Kamil Bilý           9.C
 2. miesto: Vojtech Billý       8.D
 3. miesto: Marek Sivák       8.C
 4. miesto: Róbert Sivák      8.D

 

Za výkony a odvahu všetkým gratulujeme!

Mgr. Mária Vančíková

 

 

Foto: Ing. Jozef Fecko

 

Celá galéria sa zobrazí po kliknutí na obrázok

 

Vianočná tvorivosť žiakov špeciálnych tried

Ako obvykle, aj teraz sa naša škola pripravuje na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Okná už krášlia ozdoby a zvonček nadobudol vianočné tóny. V tejto príprave nezaháľali ani žiaci špeciálnych tried, priložili ruky k dielu a ich výrobky už krášlia vstupný vestibul školy. Zimná a vianočná tematika bola stvárnená zväčša  prírodnými materiálmi ako drevo, vlna, papier, seno, trstina... Ukázala sa šikovnosť žiakov pod odborným dohľadom ich pedagógov. Nech  tieto výrobky budú povzbudením pre každého obdivovateľa a pomôžu nám lepšie prežiť neopakovateľnú vianočnú atmosféru.

                                                                  Mgr. Monika Danková

 

Celá galéria sa zobrazí po kliknutí na obrázok

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria