Navigácia

Deň Zeme Premietanie dokumentárnych filmov v rámci filmového festivalu ,, Jeden svet „ Beseda s kozmetičkou Vianočná výzdoba a výstavka vianočných prác žiakov špeciálnych tried Beseda s odborníčkou na tému dospievanie Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018 Školský rok 2018/2019

Špeciálne triedy

Školský rok 2017/2018

Exkurzia do Lesníckeho ekocentra v Malcove

 

     Dňa 23. 05. 2018 sa žiaci špeciálnych tried 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Ekocentra v obci Malcov. Cieľom bolo bližšie oboznámenie sa s prírodou, hlavne s lesom a jeho významom pre nás. Žiaci sa prostredníctvom  prezentácie dozvedeli o celom procese pestovania a rastu stromov, získali zaujímavé informácie o práci lesníkov a dozvedeli sa zaujímavé informácie o rôznych lesných zvieratách.  Zároveň boli poučení o tom, ako sa správať v lese a o nebezpečenstve lesných požiarov. Zaujímavou a spestrujúcou  aktivitou bolo vypočutie si autentických zvukov rôznych lesných zvierat.

V závere si žiaci mohli  prezrieť rôzne vystavené exponáty, napr. preparované zvieratá, trofeje, srsť z rôznych cicavcov atď.

Táto poučná a zaujímavá  exkurzia bola pre našich žiakov spestrením vyučovacieho procesu, kde získali nové poznatky o našej prírode.

 

Mgr. Jana Micheľová

GALÉRIA:

Foto: Mgr. Mária Vančíková

 

 

Deň Zeme 2018

Deň Zeme sa stal významným najmä v posledných rokoch, keď sa čoraz viac hovorí o globálnych ekologických problémoch, znečisťovaní a ničení našej planéty. Preto sme si pripravili prednášku spojenú s aktivitami venovanú „Dňu Zeme“. Žiaci špeciálnych tried sa počas dvoch vyučovacích hodín dňa 23. apríla bližšie oboznámili so znečisťovaním životného prostredia, významom triedenia odpadu
a ochranou životného prostredia. Dozvedeli sa najmä, ako môžu sami pomôcť okolitej prírode.

Ako sa posledné roky stalo zvykom, žiaci špeciálnych tried pomohli upratať širšie okolie školy od pohodených odpadkov. Všetci spoločnými silami aspoň čiastočne pomohli odbremeniť okolie školy.
A odpadkov nebolo málo. Žiaci sa takouto formou pridali k aktivitám zameraným na ochranu prírody
a  čistejšie životné prostredie, ktoré je naším domovom.

Mgr. B. Uchaľová

 

GALÉRIA:

Foto: Mgr. František Maxin a Mgr. Mária Vančíková

 

 

Matej Hrebenda

Prečo je marec mesiacom knihy? Ako sa k nám knihy vlastne dostanú?  Ktorá kniha je najčítanejšia, ktorá sa najviac kupuje?

Tieto otázky sme spolu so žiakmi špeciálnych tried riešili na spoločnej besede, ako inak , v marci. Porozprávali sme si o človeku, ktorý sa snažil zobudiť slovenský národ zo spánku nevedomosti. Vedel, že cesta od nevedomosti k múdrosti vedie cez slovo, čítanie, knihu. Volal sa Matej Hrebenda a napriek vlastnému zrakovému postihnutiu roznášal po Slovensku knihy a kalendáre. Zistili sme, že Matej Hrebenda sa narodil aj zomrel v marci, a preto máme Mesiac knihy. Žiaci si v tomto bloku  pozreli aj dokumentárny film o Jankovi Cígerovi, ktorý každoročne kráča po stopách Mateja Hrebendu.

Podujatie o knihách pokračovalo prezentáciou o najzaujímavejších faktoch o knihách. Dozvedeli sme sa, že naj...knihou je Biblia, že existuje najväčšia aj najmenšia kniha na svete. Prednášku sme zakončili zase poučne. Žiakom sme dali možnosť absolvovať kvíz zo všetkého čo videli a počuli. Zabavili sa.

Marec sme na našej škole oslávili viacerými podujatiami. Matej Hrebenda bol bodkou za Mesiacom knihy. Dúfame však, že začiatkom čítania a lásky k nemu.

 

Mgr. Júlia Hriceková

Mgr. Jana Micheľová

GALÉRIA:

Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 

 

 

RÓMSKY HLÁSOK

Hudba a spev sú spoločníkmi mnohých z nás po celý život. Rozochvievajú srdcia  ľudí, vyznávajú lásku, spájajú nás.

   Dňa 21.2. 2018 sa sedemnásť žiakov špeciálnych tried zapojilo do školského kola speváckej  súťaže  Rómsky hlások, ktorú pripravilo  naše metodické združenie . Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: I. kategória -  žiaci 5.- 7. ročníka, II. kategória -  žiaci  8.- 9. ročníka.  Súťažiaci, aj keď s trochou trémy, sa snažili podať čo najlepšie výkony.  Spolužiaci ich za to odmenili silným potleskom. Neľahkú porotcovskú úlohu tohto roku prijali: p. uč. Trucková, p. uč. Karchová, p. uč. Vančíková. O víťazoch  rozhodli  nasledovne:

I. kategória:     

                       1. miesto:  Brigita Bilá  (5.F)

                       2. miesto: Dušan Sivák  (5.E)

                       3. miesto: Ivana Bilá  (7.D)

II. kategória:     

                       1. miesto: Lukáš Červeňák  (9.D)

                       1. miesto: Róbert Sivák  (9.D)

                       2. miesto: Simona Bilá  (8.D)

                       3.miesto : Patrik Bilý  (8.D)

                       3.miesto: Dominika Giňová  (8.C)

                       Cena poroty:  Marek Sivák  (9. C)

 

Súťažiaci  boli odmenení  vecnými cenami.

 

  Srdečne blahoželáme!    

 

                                                                                                         Mgr. Mária Vančíková

 

 

GALÉRIA:

 

 

Postavme si snehuliaka

 

Napriek nepriazni počasia tejto zimy nám napadlo trošku snehu a riadne prituhlo.

Všetky špeciálne triedy našej školy sa stretli pred budovou školy a rozhodli sa postaviť snehuliaka. Šikovní žiaci vytvorili spoločného snehuliaka, dozdobili ho prítomní vyučujúci a urobili si spoločné foto.  Aj keď nám bola zima, práca so snehuliakom nás zahriala, podobne ako slniečko, ktoré sa na nás usmievalo.

Vyštípaní mrazom sme sa opäť tešili do teplučka.

Mgr. Anna Tarcalová

GALÉRIA:

Foto: Mgr. František Maxin

 

Európa  v škole

V posledný novembrový deň žiaci špeciálnych tried našej školy prezentovali svoje vedomosti a práce o vybraných krajinách EÚv rámci akcie „Európa v škole“.

     Žiaci získavali informácie o Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. Triedy si pripravili vlajku vybranej krajiny. Úlohou žiakov bolo ukázať na   mape danú krajinu a oboznámiť prítomných s jej hlavným mestom, úradným jazykom, rozlohou, počtom obyvateľov typickým jedlom  a pozdravom. Porote sa páčil projekt Maďarska , žiakov IX. C,  ktorý získal tretie  miesto. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci 6. D, ktorí vytvorili španielsky futbalový klub „ Real  Madrid“. A na prvom mieste sa umiestnili žiaci IX. D , ktorí si pripravili prezentáciu Českej republiky a zhotovili Staromestský orloj.

      Dúfame, že akcia prispela k rozšíreniu vedomosti žiakov nielen o našej vlasti, ale aj o ďalších krajinách EÚ.

                                                                                          Mgr. Petra Bľandová

GALÉRIA:

Foto: Ing. Jozef Fecko

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria