Navigácia

Deň Zeme Premietanie dokumentárnych filmov v rámci filmového festivalu ,, Jeden svet „ Beseda s kozmetičkou Vianočná výzdoba a výstavka vianočných prác žiakov špeciálnych tried Beseda s odborníčkou na tému dospievanie Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018

Špeciálne triedy

Školský rok 2017/2018

Postavme si snehuliaka

 

Napriek nepriazni počasia tejto zimy nám napadlo trošku snehu a riadne prituhlo.

Všetky špeciálne triedy našej školy sa stretli pred budovou školy a rozhodli sa postaviť snehuliaka. Šikovní žiaci vytvorili spoločného snehuliaka, dozdobili ho prítomní vyučujúci a urobili si spoločné foto.  Aj keď nám bola zima, práca so snehuliakom nás zahriala, podobne ako slniečko, ktoré sa na nás usmievalo.

Vyštípaní mrazom sme sa opäť tešili do teplučka.

Mgr. Anna Tarcalová

GALÉRIA:

Foto: Mgr. František Maxin

 

Európa  v škole

V posledný novembrový deň žiaci špeciálnych tried našej školy prezentovali svoje vedomosti a práce o vybraných krajinách EÚv rámci akcie „Európa v škole“.

     Žiaci získavali informácie o Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. Triedy si pripravili vlajku vybranej krajiny. Úlohou žiakov bolo ukázať na   mape danú krajinu a oboznámiť prítomných s jej hlavným mestom, úradným jazykom, rozlohou, počtom obyvateľov typickým jedlom  a pozdravom. Porote sa páčil projekt Maďarska , žiakov IX. C,  ktorý získal tretie  miesto. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci 6. D, ktorí vytvorili španielsky futbalový klub „ Real  Madrid“. A na prvom mieste sa umiestnili žiaci IX. D , ktorí si pripravili prezentáciu Českej republiky a zhotovili Staromestský orloj.

      Dúfame, že akcia prispela k rozšíreniu vedomosti žiakov nielen o našej vlasti, ale aj o ďalších krajinách EÚ.

                                                                                          Mgr. Petra Bľandová

GALÉRIA:

Foto: Ing. Jozef Fecko

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria