Navigácia

Kto je sociálny pedagóg? Červené stužky ovce.sk Správaj sa normálne Čo sa patrí a čo nie Empatia, cesta k pochopeniu druhých Ľudia, na ktorých nezabúdam Nie si môj priateľ, ale rešpektujem ťa Poznaj sám seba Pedikulóza Vulgarizmy naše každodenné Emka to vie Školský rok 2016/2017

Kto je sociálny pedagóg?

 „Pokiaľ nie sme súčasťou riešenia, 
potom sme súčasťou problému.“

   

Kto je sociálny pedagóg? = odborník, ktorý prispieva:

- k zdravému vývoju žiaka

 → umožňuje žiakom a ich rodinám prekonať sociálne a osobné problémy, ktoré spôsobujú ťažkosti s učením a správaním v škole 

- k vytváraniu bezpečného prostredia na škole

→ predchádza a rieši problémy ako napr.: záškoláctvo, delikvencia, agresia,  závislostí, šikanovanie, syndróm CAN = týranie, zanedbávanie a zneužívanie dieťaťa

- k vzájomnej spolupráci medzi školou rodinou

                → spolupracuje aj s inými odbornými inštitúciami

Pre koho je tu?

 = pre: - žiakov a ich rodičov

          - učiteľov ostatných pracovníkov školy  

Čo robí?

- mapuje prostredie na škole

-organizuje preventívne aktivity na rôzne témy: sebapoznanie, budovanie vzťahov, prosociálne cítenie, dobrovoľníctvo, multikultúrna výchova, drogy, obchodovanie s ľuďmi, chudoba ... 

-robí individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi

-poskytuje poradenstvo rodičom a pedagógom pri riešení sociálnych a výchovných ťažkostí

-zabezpečuje kontakt s inými odborníkmi a inštitúciami  

Kontakt: Mgr. Anna Slamková

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria