Navigácia

Deň Zeme Premietanie dokumentárnych filmov v rámci filmového festivalu ,, Jeden svet „ Beseda s kozmetičkou Vianočná výzdoba a výstavka vianočných prác žiakov špeciálnych tried Beseda s odborníčkou na tému dospievanie Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018 Školský rok 2018/2019

Špeciálne triedy

Deň Zeme

Deň Zeme 2015 v našej škole

 

22. apríl je venovaný Dňu Zeme. Tento deň sa stal významným najmä v posledných rokoch, keď sa čoraz viac hovorí o znečisťovaní našej planéty. Aj naši žiaci svojou aktivitou preukázali, že im na obci a jej životnom prostredí záleží.

Najskôr sa žiaci špeciálnych tried na prvej vyučovacej hodine dozvedeli prostredníctvom prezentácie o znečistení ovzdušia, vody a pribúdaní rôznych druhov odpadu.  Zistili, prečo je potrebné separovať odpad, a ako ťažko si s väčšinou materiálov poradí samotná príroda. Oboznámili sa s tým, ako sa k našej planéte správa človek, ale hlavne, ako ju máme chrániť!

Počas nasledujúcich dvoch vyučovacích hodín sa žiaci presunuli do širšieho okolia školy, kde zbierali pohodené odpadky, ktorých nebolo málo. Všetci spoločne sme aspoň čiastočne odbremenili naše okolie od odpadového materiálu. Nezabúdajme, že je potrebné starať sa o našu Zem, ktorá je nielen pre nás ľudí domovom.

 

Mgr. Blanka Uchaľová

 

Deň Zeme 22.apríla 2013 v špeciálnych triedach  ZŠ Malcov

 

Zem je  najvzácnejšou perlou medzi vesmírnymi telesami, je výnimočná darom života.  A hoci by sa aj našla vo vesmíre planéta, oplývajúca  podobne ako naša Zem, predsa  je Zem skutočným stredom Vesmíru.

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok bol  najprv ovplyvňovaný pôvodnými  dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslave jarnej rovnodennosti a oslavovali príchod jari.  Nápad vytvoriť Deň Zeme vznikol na začiatku sedemdesiatych rokov.  Pôvodne sa akcia konala len v Spojených štátoch ale pred desaťročiami sa však rozšírila do celého sveta.  Dnes si ju pripomínajú takmer vo všetkých krajinách sveta a je oslavovaná ako Medzinárodný deň Zeme.  Jeho cieľom je pripomínať obyvateľom planéty neblahý vplyv mnohých ľudských činností na ekosystém v globálnom i lokálnom rozmere. Na celosvetovej úrovni je akceptovaný od roku 1990, keď ho OSN vyhlásila za Medzinárodný deň Zeme.  Tento deň sa stal významným najmä v posledných rokoch, keď v modernom chápaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudstvo na dopady ničenia životného prostredia a hrozbu globálneho otepľovania. Rozvíja diskusie o možných cestách riešenia a má za úlohu, aby primäla čo najväčšie množstvo ľudí triediť odpad, recyklovať a využívať alternatívne zdroje energie.

Tento deň sme si pripomenuli aj na pôde našej ZŠ. Pre žiakov  špeciálnych tried bola vyhlásená výtvarná súťaž s témou : Naša Zem.  Z veľmi pekných prác, ktoré namaľovali žiaci sa dalo  vyčítať, že sú úzko spätí z prírodou. Výtvarné práce boli ocenené a  vystavené na nástenke vo vestibule školy. Pani učiteľky Mgr. Karchová a  Mgr. Makajová vysvetlili deťom, čo je ten „Deň Zeme“ a že tento deň práve nastal a my sa musíme snažiť, aby naše deti mohli piť čistú vodu a dýchať zdravý vzduch. Prezentovali deťom  aké škodlivé dopady sú na našu Zem a ako je potrebné chrániť našu planétu pred jej zánikom. Na ich tvárach bolo vidieť údiv, keď zazreli čo spôsobujú veľké hromady smetia. Na záver bola beseda o tom ako oni doma separujú odpad, či je to dôležité a sami  zhodnotili svoje postoje v správaní ku prírode.

text : Mgr. Karchová

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí celá galéria

Foto: žiaci Mediálneho krúžku

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria