Navigácia

Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesto

 

 • Učiteľ/ka v špeciálnej triede pre žiakov so zdravotným postihnutím ISCED I

 

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

 

 • Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvované štúdium špeciálnej pedagogiky


Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • overené kópie dokladov o vzdelaní

  pracovné miesto na dobu určitú do 31. 08. 2018

 

 

 • Učiteľ/ka ISCED II – anglický jazyk

 

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

 

 • Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov


Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • overené kópie dokladov o vzdelaní

  pracovné miesto na dobu určitú do 31. 08. 2018

 

 

 • Asistent/ka učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

 

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, VŠ vzdelanie 1. stupňa - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Požadované doklady: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • overené kópie dokladov o vzdelaní

 

pracovné miesto na dobu určitú do 31. 08. 2018

 

 

Kontakt:

Základná škola v Malcove, Malcov 16, 086 06 Malcov

Tel: 054/4882123

Mail: zsmalcov@stonline.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria