Navigácia

Voľné pracovné miesto Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesto

Základná škola v Malcove, Malcov 16, 086 06 Malcov

 

 

ponúka  voľné pracovné miesto:

anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie

 

rozsah úväzku:

100%

 

platové podmienky:

podľa § 28 ods. 1 zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

 

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov


požadované doklady: 

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,

súhlas so spracovaním osobných údajov,
overené kópie dokladov o vzdelaní.


pracovné miesto od 1. 9. 2018  na dobu určitú do 31. 8. 2019

 

 

 

 

Základná škola v Malcove, Malcov 16, 086 06 Malcov

 

 

ponúka  voľné pracovné miesto:

učiteľ telesnej výchovy pre nižšie stredné vzdelávanie

 

rozsah úväzku:

100%

 

platové podmienky:

podľa § 28 ods. 1 zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

 

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov


požadované doklady: 

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,

súhlas so spracovaním osobných údajov,
overené kópie dokladov o vzdelaní.


pracovné miesto od 1. 9. 2018  na dobu určitú do 31. 8. 2019

 

 

žiadosti doručiť do 29. 6. 2018

 

 

                                            

 

 

Základná škola v Malcove, Malcov 16, 086 06 Malcov

 

 

ponúka  voľné pracovné miesto:

pomocná sila v školskej jedálni

 

rozsah úväzku:

50%

 

platové podmienky:

podľa § 28 ods. 1 zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 

kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

 

Základné vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie


požadované doklady: 

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,

súhlas so spracovaním osobných údajov,
zdravotná spôsobilosť.


pracovné miesto od 1. 9. 2018 na dobu určitú do 31. 12. 2018

 

žiadosti doručiť do 29. 6. 2018

 

 

 

Nevyžiadané žiadosti o prijatie do zamestnania, ktoré nebudú obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov v našom formulári, budú skartované.

 

 

 

Kontakt:

Základná škola v Malcove, Malcov 16, 086 06 Malcov

Tel: 054/4882123

Mail: zsmalcov@stonline.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria