Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka OBJ117070 Čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa vl.výberu s DPH 14.07.2017 RT Oto Džunda ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117069 meranie emisií v kotolni ZŠ na tuhé palivo podľa CP s DPH 12.07.2017 EKO-TERM SERVIS, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Faktúra FA117099-117122 faktúry prijaté a uhradené v 06/2017 s DPH 30.06.2017 ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy 30.06.2017
Faktúra FAŠJ 817180-817216 ŠJ faktúry prijaté a uhradené v 06/2017 s DPH 30.06.2017 ŠJ pri ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy 30.06.2017
Objednávka OBJ117068 učebné pomôcky- prac.zošity z biológie podľa vl. výberu s DPH 27.06.2017 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117067 učebnice Prvouky pre 2.roč. ZŠ 99,00 s DPH 26.06.2017 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117066 Oprava el. panvice v ŠJ podľa dohody s DPH 26.06.2017 Michal Jedinák ml. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117065 materiál na údržbu podľa vl.výberu s DPH 19.06.2017 KOMAL, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117063 Kancelárske a školské potreby podľa vl. výberu s DPH 15.06.2017 FEBA PROJEKT, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117064 materiál na údržbu podla vl.výberu s DPH 15.06.2017 SPEKTRUM B, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117062 Oprava el. kotla a robota v ŠJ podľa dohody s DPH 14.06.2017 Michal Jedinák ml. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117061 Odb.lit.-publikácia Logopedárium 99,00 s DPH 13.06.2017 Naklad.FORUM, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117060 batérie do NTB a ost.materiál k PC podľa vl. výberu s DPH 07.06.2017 BardComp s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117059 Uč.pom.-nástenné tabule pre 2. st. ZŠ podľa vl. výberu s DPH 07.06.2017 PUBLICOM, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117058 Učebné pomôcky pre žiakov 1.st. ZŠ podľa vl. výberu s DPH 07.06.2017 ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117057 softvér aSc Agenda Komplet ZŠ 2017/2018 349,00 s DPH 05.06.2017 aSc Applied Soft.Cons., s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117056 výškovo nastaviteľné lavice a stoličky pre žiakov podľa vl. výberu s DPH 02.06.2017 Daffer, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ117055 Oprava elektroinštalácie v budove ZŠ podla dohody s DPH 02.06.2017 Jozef Marčák ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2017002 Oprava priestorov žiackych WC v pav. C budovy ZŠ s DPH 01.06.2017 16.06.2017 ZŠ Malcov
Faktúra Dobr.FA ZŠ 12017002-3,12017006 Dobr. FA prijaté a uhradené v 05/2017 s DPH 31.05.2017 ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy 31.05.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4278

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria