Navigácia

Partneri
Nedeľa 18. 11. 2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola v Malcove
Email školy: zsmalcov@stonline.sk
Telefón: 054/488 2123
Adresa školy: Malcov č. 16,
08606 Malcov
IČO: 37873954
DIČ: 2021639785

Novinky

 • Dentálna hygiena

  Mnohí z nás si pamätajú návštevu u zubára na základnej škole, prehliadku chrupu, alebo hromadné povinné očkovania na školách.

  Dnes to však neplatí. V dnešných časoch je všetko dobrovoľné. Aj napriek tomu, že prehliadka chrupu je raz ročne bezplatná, rómski žiaci sú aj v tejto oblasti zanedbaní. V rámci osobnej hygieny na hodine slovenského jazyka / sloh/ im bola demonštrovaná šetrná starostlivosť o chrup, správne umývanie rúk a vlasov. Z oblasti dentálnej hygieny žiaci dostali zubnú kefku, maličkú zubnú pastu a brožúrku o starostlivosti o zúbky.

 • Piesne našich babičiek

  Každý, kto je malý chlapec, bude raz aj dedko, dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko. Každé dievča bude raz aj milá, stará babka, pre nás je od babky pusa, ako cukor sladká...“

  Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne „poklady“ žijú v našej rodine a v obci. Sú to naši starí rodičia, príbuzní, ktorých hlávky zdobí nejeden šedivý vlas prežitých rokov.
  V našej škole si každoročne pripomíname tento vzácny sviatok „ Október, mesiac úcty k starším“ prípravou súťaže v speve ľudových piesní pod názvom ,,Piesne našich babičiek“.

 • Stretnutie so seniormi

  Príhovor riaditeľky školy:

  Vyjadrujem úprimnú radosť z toho, že bývalí zamestnanci prijali naše pozvanie a prišli na milé podujatie, ktoré základná škola tradične usporadúva na ich počesť. Čas plynie a pripisuje dni, mesiace a roky bez toho, aby sa pýtal na náš názor. Od okamihu nášho zrodenia nás vezme pod svoju vládu a nepovolí ani jeden opravný termín, ani jeden maličký návrat.

  Jeseň, to je nádherný čas, kedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Seniorsky alebo dôchodcovský vek?

 • Prvý stupeň
  22. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • VI. ročník Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka

  V piatok 12.októbra 2018 v dopoludňajších hodinách sa na futbalovom ihrisku v Malcove konal už 6. ročník „Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka“ v cezpoľnom behu žiakov a žiačok. Toto podujatie zorganizovala Základná škola v Malcove v spolupráci s obcou Malcov a vedúcim pretekov Mgr. Martinom Marcinovom. V tomto príjemnom prostredí za ideálneho počasia na vytrvalostný beh sa na štart postavilo spolu 45 žiakov a žiačok zo štyroch základných škôl (ZŠ v Malcove, ZŠ Hertník, ZŠ Bartolomeja Krpelca a ZŠ pod Vinbargom). Súťaž bola rozdelená podľa vekových kategórií a to na mladších žiakov, ktorí bežali trať dlhú 1000 m, a na starších s dĺžkou trate 1500 m. Víťazi jednotlivých kategórií si odniesli sošky, pretekári na druhom a treťom mieste medaily, všetci traja umiestnení dostali diplom.

 • Dni športu 2018

  V dňoch od 8.10 do 12.10.2018 sa konal na našej škole obľúbený týždeň športu, kde si mohli žiaci druhého stupňa zasúťažiť v rôznych športoch. Konkrétne v penaltovom festivale, futbale, florbale a na záver v cezpoľnom behu. Každý deň bol niečím zaujímavý. Videli sme zaujímavé športové výkony jednotlivcov aj družstiev, množstvo prekvapení, bojovnosť, súťaživosť a žiaci zaujali aj vtipnými názvami niektorých družstiev. Organizačne športové súťaže zabezpečovali a na regulárnosť dohliadali učiteľia telesnej výchovy Mgr. Martin Marcinov a Mgr. Ján Matej.

 • Špeciálne triedy
  16. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • 11. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Pravidelne už niekoľko rokov sa v našej ZŠ v Malcove uskutočňuje Európsky deň jazykov. Je to jazykové podujatie, ktorým sa zapájame do aktivít, organizovaných po celej Európe, pri príležitosti European Day of Languages.

  Tento deň sa oslavuje 26. septembra. Bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

 • Na sídlisku Vinbarg sa dňa 19.9.2018 konali okresné majstrovstvá družstiev a jednotlivcov v cezpoľnom behu základných a stredných škôl. Toto podujatie za krásneho slnečného počasia organizovala na lúke za kostolom ZŠ na Komenského ul. a ZŠ Vinbarg. Každé družstvo pozostávalo z troch pretekárov.

  Našu školu za účasti 35 dievčat a 12 škôl reprezentovali Tímea Bereščáková (7.A), Sára Billá (6.B) a Miriam Gernátová (9.A). Keďže to bola ich prvá súťaž podobného charakteru, boli sme plní očakávaní, ako sa naše družstvo umiestni.

 • 22. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Prijatie žiakov ZŠ v Malcove starostom obce

  Dňa 28.06. 2018 sa na pôde Obecného úradu v Malcove uskutočnilo prijatie žiakov a učiteľov zástupcom starostu obce Jánom Džambom.

  Ide o pravidelné ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí dosiahli úspechy v reprezentácii našej školy za tento školský rok. Naši žiaci dosiahli popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola. Škola im umožňuje rozvíjať vedomosti, zručnosti a talent. Spolu s nimi boli odmenení aj učitelia, ktorí majú veľkú zásluhu na ich príprave. Slávnosť otvorila riaditeľka ZŠ v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá privítala všetkých zúčastnených. Žiaci sa prezentovali básňou Leto, ktorej autorom bol jeden z ocenených žiakov. Nasledoval samotný akt oceňovania a z rúk pána zástupcu starostu si ďakovný list prevzali trinásti žiaci druhého stupňa: Viktória Kramárová, Šimon Kramár, Juraj Bilčak, Nikoleta Kaščáková, Daniela Chomjaková, Miriam Gernátová, Kristína Richveisová, Sára Kramárová, Daniel Kaščák, Martin Tulenko, Jakub Kravec, Martina Lamancová, Michal Bocko a deviati učitelia. Menovaní žiaci a ich učitelia sa zároveň podpísali do školskej kroniky a Pamätnej knihy obce Malcov. Po odovzdaní ďakovných listov a vecných darov sa svojím príhovorom pán zástupca starostu poďakoval žiakom a učiteľom za ich úsilie a námahu počas celého školského roka a reprezentáciu nielen seba, ale aj školy a obce. Žiaci vo svojom záverečnom poďakovaní poukázali na vzornú spoluprácu me

 • 27. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Časopisy

 • 27. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Časopisy

 • Duchovná bodka za školským rokom

  V utorok 26.júna sme mali výchovný koncert. Spievala nám skupina F6. Koncert obsahoval náboženské pesničky a svedectvá zo života hudobníkov. Školský rok zakončujeme s duchovným spestrením a spolu s odkazom hudobnej skupiny pohľadom vpred. Muzikanti doniesli do našej telocvične kúsok ľudskej pravdy a múdrosti a s nadšením ich odovzdali nám, žiakom. Každý z nás si mohol odniesť ponaučenie a radu do života. Bola to pekná bodka za školským rokom a odkaz na prázdniny. Nekráčať sám, pestovať si veľa lásky a skutočné priateľstvo. Ďakujeme F6.

 • Dňa 21.06.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo stretnutie vedenia školy, sociálneho pedagóga a terénnych sociálnych pracovníkov z okolitých obcí. V úvode sa prítomným prihovorila Mgr. Viera Džundová, poverená riadením školy. Prítomným poďakovala za dobrú spoluprácu, ochotu pomáhať a zároveň ich prácu ocenila ďakovnými listami. Stretnutie pokračovalo vymieňaním skúseností, názorov, riešení otázok detí z málo podnetného prostredia.

  Text: Mgr Anna Slamková – sociálny pedagóg

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 22. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 22. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 19. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 13. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 12. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Retro deň

  Všetko začalo na zasadnutí Žiackej školskej rady. Padol nápad zorganizovať Retro deň. A padol do úrodnej pôdy. Aj keď sa školský rok pomaly končí, všetci sme sa podujali oživiť náš školský život. Prečo? Pretože žiaci si pri príprave oblečenia mohli zistiť niečo o svojej minulosti, komunikovať viac s rodičmi, ktorí dostali šancu pospomínať a uvedomiť si, že história, to sú naše korene. A tak sa Retro deň naplánoval na štvrtok 24. 5. 2018 a vyhlásený bol školským rozhlasom.

  Ráno všetci vyzerali inak. Zmenila sa aj atmosféra v triedach a v zborovni. Všade sa diskutovalo o prvkoch retro štýlu. Komisia, ktorá bola zvolená Žiackou školskou radou, počas prvých hodín prešla všetky triedy a vybrala najkrajšie oblečených žiakov. Nebol to ľahký výber. Už hneď na začiatku prehliadky bolo vidno rozdiel v zapojení sa do akcie u dievčat a u chlapcov. Dievčat bolo podstatne viac, avšak chlapci, ktorí sa zapojili, boli neprehliadnuteľní. Chceli by sme tiež vyzdvihnúť prístup 7. A triedy, v ktorej sa do akcie zapojila väčšina žiakov.

 • 24. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • TESTOVANIE KOMPARO 2018

  Spoločnosť EXAM testing pripravila v tomto školskom roku už svoj druhý model celoslovenského testovania KOMPARO, ktorý je určený pre žiakov 4. a 6. ročníka. Zapojilo sa doň 325 škôl a testy absolvovalo viac ako 12 700 žiakov.

  Žiaci našej školy zo 4. roč. a 6. A triedy sa rozhodli otestovať si svoje vedomosti takouto formou a dňa 4. mája 2018 sa zúčastnili testovania KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Štvrtáci mali okrem týchto hlavných predmetov v testoch obsiahnuté aj otázky z prírodovedy a vlastivedy, šiestaci zasa z biológie a geografie. Obidva ročníky si museli poradiť aj s otázkami zo všeobecných študijných predpokladov, ktoré predstavovali druhú časť testu z matematiky. Pre žiakov 4. ročníka testovanie KOMPARO predstavuje prípravu na Testovanie 5-2018, ktoré budú povinne absolvovať v novembri budúceho školského roka.

 • 73 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

  Druhá svetová vojna bola najväčšou a najstrašnejšou vojnou v doterajšej histórii ľudstva. Zahynulo v nej viac ako 50 miliónov ľudí.

  Dňa 6. mája 2018 sa v našej obci konali spomienkové oslavy 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré slávnostným príhovorom otvoril starosta obce JUDr. Stanislav Gernát. Po slávnostnom príhovore riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová pripomenula prítomným fakty o 2. svetovej vojne.

  Medzi účastníkov osláv patrili aj žiaci základnej školy, ktorí si položením kytice kvetov k pamätnej tabuli umiestnenej na budove obecného úradu, uctili pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu. V krátkom kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a spevácka skupina Malcovčanky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria