Navigácia

Partneri
Štvrtok 26. 4. 2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola v Malcove
Email školy: zsmalcov@stonline.sk
Telefón: 054/488 2123
Adresa školy: Malcov č. 16,
08606 Malcov
IČO: 37873954
DIČ: 2021639785

Novinky

 • Aj tento školský rok absolvovali žiaci 5. ročníka exkurziu do Lesníckeho ekocentra v Malcove. Les, jeho život, význam a ochrana boli hlavnou témou besedy, ktorú mali žiaci dňa 18. apríla 2018 s Ing. Rybárom. Žiaci 5. ročníka sa oboznámili s významom lesa, prácou lesníkov. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o lesnej zveri, nebezpečenstve vzniku lesných požiarov či monitorovaní medveďov na území Slovenska.

  V závere si žiaci pripomenuli základné pravidlá správania v lese, čoho sa je potrebné vyvarovať a prečo je nutné prírodu chrániť.

 • 13. 4. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch koncertnej sály Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove konalo oceňovanie pedagogických pracovníkov pri príležitosti dňa učiteľov. Úvod tejto príjemnej udalosti patril študentom Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktorí nás zaujali krásnym kultúrnym programom. Potom prednosta Okresného úradu v Prešove Mgr. Emil Chlapeček odovzdal ďakovné listy oceneným pedagogickým pracovníkom.

  Nás veľmi teší, že medzi ocenenými bola aj pani riaditeľka Základnej školy v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá dostala ocenenie za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese. Gratulujeme.

 • Krásne aprílové popoludnie 11. 4.2018 sme sa na hodine náboženskej výchovy stretli v 9. B triede so vzácnym človekom. Privítali sme medzi nami starú mamu Jolanu Giňovú z Lenartova. Mohli by sme ju nazvať aj našou školskou starou mamou, pretože počet jej vnúčat u nás v škole je vysoký. Sama nemá svoje vnúčatá a pravnúčatá spočítané. V triede sme ich narátali 5. Starkú sme poprosili, aby nám porozprávala o svojom živote. Narodila sa v roku 1938. Aj keď bola dieťa, pamätá si vojnu a jej útrapy, ktoré znášala spolu s rodičmi a siedmimi súrodencami. Spomínala, že na hlad a strach sa nedá zabudnúť. Starká nechodila do školy. Povojnové časy nepriali vzdelávaniu Rómov. S rodičmi v detstve veľa cestovali za prácou. Vie si niečo málo prečítať a podpísať sa. Je jej ľúto, že si nemôže prečítať mnoho zaujímavých vecí a kníh. Vo svojom rozprávaní dokázala porovnať dobu minulú a súčasnú, dokázala zhodnotiť spôsob života u nich na osade v minulosti a dnes. Ochotne a s múdrosťou odpovedala na otázky našich dievčat. Dozvedeli sme sa, že aj keď mala osem detí dokázala 16 rokov chodiť do práce bez jednej absencie. Robila tvrdú chlapskú robotu na stavbe. Jej čarovné rozprávanie bolo podčiarknuté neskutočnou čistotou a srdečnosťou. S týmto láskavým postojom nám rozprávala aj o rodičovstve a materstve. Spolu so žiakmi sme jej rozprávanie a spomienky ocenili kytičkou. Dúfame, že jej zdravie poslúži a ešte nás v škole navštívi. Bolo to čarovné stretnutie. Dýchalo naplneným životom. Starká skonštatov

 • 23. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Okrem toho, že 20.marec je prvý jarný deň, bol to pre nás aj deň výletu. Síce sa počasie jari nepodobá, radosť z výletu nám to ale nepokazilo.

  O siedmej ráno sme sa všetci, siedmaci a ôsmaci malcovskej školy, stretli vo vestibule a o chvíľu vyrazili do Prešova. Vodič bol odborník, boli sme v Prešove skoro. Stihli sme rannú návštevu múzea v Solivare. Pri vchode nás privítal sprievodca. Dozvedeli sme sa veľa nového, aj keď my, milovníci histórie, sme už niečo vedeli. Soľ bola vzácna, bola platidlom a predstavte si, za súdok soli ste si v stredoveku mohli kúpiť dedinu aj s dušami. V Solivare sa ťažila kráľovská soľ, Habsburgovci rozvinuli túto ťažbu a starali sa o zveľaďovanie Solivaru. Bol to zdroj príjmu pre monarchiu. Veľmi zaujímavá časť histórie, ktorá sa odohrávala tak blízko nás. Usúdili sme, že Solivar bol dôležitým miestom. Mali by sme ho teda poznať všetci a vedieť o ňom porozprávať svojim kamarátom. Expozíciu Solivaru, resp. Slovenského technického múzea sme opustili a vyrazili sme za kultúrou. V prešovskom divadle dávali rozprávku Neuveriteľné dobrodružstva malého Buratina. Na predstavenie čakalo veľa detí z rôznych škôl. Po niekoľkých minútach sme si odložili oblečenie a prešli sme k sále. Po prvýkrát v mojom živote som v divadle sedel v prvom rade. Predstavenie plné farieb a piesní sa začalo. Bolo veľmi zábavné a poučné. Každý si to užíval, ale podľa mňa si to najviac užívala naša triedna, veľká milovníčka divadla. Na konci predstavenia sme z tepla divadla vyšli

 • Dňa 16.03.2018 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník školského kola v prednese cudzojazyčnej poézie a prózy pod názvom Jazykový kvet. V súťaži sa predstavilo spolu 38 žiakov z 1. a 2. stupňa.

  Hlavným poslaním tejto súťaže je tvorivo rozvíjať aktívne zručnosti žiakov v jednotlivých cudzích jazykoch, podporovať rozvíjanie jazykového nadania a talentu žiakov a v neposlednom rade vytvárať kladný vzťah k učeniu sa cudzích jazykov.

  V kategórií prednes poézie a prózy v anglickom jazyku sa na jednotlivých priečkach umiestnili títo žiaci:

 • Streda 14. marec 2018 sa stala na našej škole zvláštnym dňom. Učitelia prichádzali do tried s náručou plnou kníh. Žiaci sa mohli ponoriť do sveta písmen, príbehov, informácií. Celú jednu vyučovaciu hodinu sme čítali, čítali, čítali....Mohli sme si vybrať. V 6.A čítali Šikulove Prázdniny so strýcom Rafaelom, siedmaci čítali encyklopédie a náučnú literatúru. V osmičke sme sa stretli s Annou zo Zeleného domu. Každý si prišiel na svoje a kto nie- ten sa niečo dozvedel. Čítanie je našou každodennou realitou, naším chlebíkom, v tento deň sme však čítali pre zábavu. Dúfame, že sa nájde nový vášnivý čitateľ alebo niektorí z našich žiakov pochopia, že čítanie je nielen povinnosť, ale aj úžasná zábava. Náš cieľ, propagovať a spopularizovať čítanie sme splnili. Svedčia o tom aj výpovede žiakov:

 • V 7. A sme si v utorok pripravili zážitkovú vyučovaciu hodinu. Dynamický opis sme sa rozhodli naučiť pomocou činnosti a tak sme si slovesá opakovali v kuchynke. Vyliali sme liter mlieka do misky, primiešali sme tam 4 vajíčka, cukor, štipku soli, hladkú múku a všetko sme spolu zmiešali šľahačom. Vzniklo nám hebké cesto, ktoré sme krúživým pohybom rozliali na vymastenú panvicu, po chvíli otočili a vyklopili. Palacinka. Chutné, sladké potešenie, ktoré sme doplnili nutelou a šľahačkou, aby sme podčiarkli a zdôraznili sladkosť chvíle. Najdôležitejšou činnosťou bolo jedenie, ktoré ocenili hlavne chlapci. Dynamickosť upratovania nemá nikto rád, ale ušlo sa nám aj upratať. Okrem toho, že sme sa veľa a ľahko naučili bolo nám aj veselo.

 • 14. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Aké je posolstvo sv. Valentína?

  Všetci vieme, že 14. február je Sviatkom zaľúbených. Vyznávame si lásku, dávame si darčeky. Tento sviatok by mohol byť pre nás príležitosťou ako povedať ľuďom okolo seba, že ich máme radi.

  Láska a jej úprimné prejavy by sa v našom živote mali objavovať každučký deň, nielen na Sviatok zaľúbených. Pozornosť darovaná z lásky je pre druhého pripomienkou, že tu je niekto, kto ho miluje alebo má rád. Stačí jeden pohľad na takýto darček a človek si uvedomí, že existuje niekto, komu na ňom záleží.

 • Tradície v priamom prenose sme mohli vidieť u nás v škole 8. februára 2018. Zavítal k nám Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova. Mladí speváci a tanečníci v sprievode živého orchestra predviedli profesionálne a umelecky tance a spevy regiónu. Očarujúce predstavenie, plné živej tradície, rytmické, s pestrými krojmi a myšlienkou nám oživilo deň. Zrazu nám bolo do spevu. Ďakujeme za krásny koncert vedeniu školy. Všetci sme sa zhodli, že bol nielen vynikajúco prevedený, ale aj výchovne pôsobivý.

 • Zima nás pozdravila a pozvala naučiť sa užiť si ju. Siedmaci odpovedali na jej pozdrav v Litmanovej. Lyžiarsky výcvik je výzva. Žiaci ju zvládli a niektorí aj zvíťazili, či už nad sebou, alebo nad lyžami. V sprievode inštruktora Mgr. Marcinova a našej triednej Mgr. Labašovej, spolu so skvelou zdravotníčkou Patríciou sme strávili týždeň na svahu. Bol úžasný aj mimo svahu, lebo vznikli možno aj nové lásky. Bolo nám veselo, upevnili sme si priateľstvá a zdravo sme súťažili. Noro síce bol premožený Patrikom, ale víťazstvo mu doprial. Veď sme vyhrali všetci. Ďakujeme za tento zážitok, ktorý sme zaradili do dobrodružnej časti školského života.

 • 20. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Stalo sa peknou tradíciou Základnej školy v Malcove, že aspoň jeden deň školského roka majú pedagogickí zamestnanci len pre seba, pre svoj pedagogický rast.

  „Kompetencie pedagogických zamestnancov“ – taký bol názov metodického dňa, ktorý sa uskutočnil 26. januára 2018 na Základnej škole v Malcove. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z obcí Lenartov, Lukov, Gerlachov, Snakov a Hrabské. Vedenie školy pripravilo pre svojich aj pozvaných pedagogických zamestnancov zaujímavé metodické dopoludnie pod vedením lektora z MPC RP Prešov PaedDr. Jána Furmana.

 • 1. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 25. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Dňa 20.12.2017 centrum Novohradu hostil v budove Radnice ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Do súťaže Petrohrad očami detí sa zapojili dokonca aj deti zo Slovinska, Švajčiarska i Českej republiky. Spolu odborná porota vyhodnotila viac ako 900 prác. Krásne práce prispeli k vysokej úrovni súťaže.

  Práca Sáry Kramárovej „Večer“, žiačky 9. A triedy získala cenu primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej.

  Srdečne blahoželáme.

  PaedDr. Janka Tulenková

 • V predvianočnom čase sa aj žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia zo základnej školy v Malcove mali možnosť dostať na čarovné miesto plné prekvapení a tajomstiev. Tým rozprávkovým miestom, kde sa tridsiatka žiakov stala súčasťou rozprávky o Janíčkovi a Marienke, bol Nestville park v Hniezdnom. Žiaci sa v reálnom čase ocitli v príbehu, kde spolu s mladými hrdinami putovali cestou popretkávanou prekážkami zlej ježibaby a jej zákerného syna. Tak ako sa rozprávka skončila šťastne, aj púť našich žiakov sa skončila šťastne v Medovníkovej chalúpke, kde zlú ježibabu hodili priamo do pece.
  Oceňujeme premyslenú štruktúru príbehu, ktorý sa odohrával vonku priamo na miestach, ktoré sú počas roka prístupné ako prehliadková trasa pre turistov. Veľmi silnými momentami boli aj domyslené edukatívne časti, pri ktorých sa žiaci naučili morálnym, ľudským a ekologickým hodnotám.
  Príjemným spestrením dopoludnia bola návšteva u Mikuláša, ktorý deti srdečne privítal a aj dodatočne obdaroval. Cesta pokračovala ďalej do čokoládovne, kde si žiaci mohli vyskúšať zdobenie perníkov a vybrať si z bohatej ponuky cukroviniek.
  Hoci bolo mrazivé počasie, tí odvážnejší sa mohli povoziť na poníkoch.
  Aj takýmto spôsobom sa dajú spríjemniť životné okamihy žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí mnohokrát nemajú veľké možnosti vycestovať mimo svojho domova a rozšíriť si obzory svojho poznania.

 • Z rozprávky do rozprávky

  Radosť je posolstvom tretej adventnej nedele. S posolstvom pravej detskej radosti a šťastia prišli žiaci Základnej školy v Malcove v túto nedeľu k svojim rodičom, starým rodičom a všetkým obyvateľom obce na vianočnej akadémii. V tomto roku sa program niesol z rozprávky do rozprávky. Žiaci pod vedením učiteliek prvého stupňa v réžii Mgr. Evy Truckovej preniesli na javisko najlepšie a najznámejšie zimné rozprávky, ktoré cez Vianoce tak radi všetci opäť pozeráme. Videli sme Mrázika aj Nastenku s čarovnou zimou, ktorú odklína láska. Perinbaba s Jakubkom zasnežili naše srdcia a otvorili ich pre rozprávku dávania, porozumenia a láskavosti. Veselé chvíle vniesli do našich sŕdc aj lyžiari z kultovej komédie S tebou mne baví svět. Herecké výkony žiakov boli fascinujúce. S detským nadšením odovzdali obecenstvu úprimné a krásne predstavenie, ktorým začal v nás všetkých čas radosti a veselosti. Deti vystúpili v nedeľu pre obec a v pondelok pre školu. Všetkým sprostredkovali to, čo im radosť káže. Ďakujeme za krásne otvorenie Vianoc!

 • Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 18. 12. 2017

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Obec Malcov

  Podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  vyhlasuje

  VÝBEROVÉ KONANIE

  na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Malcov

  Hlavná 16, 086 06 Malcov

  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria