Navigácia

Prvý stupeň Školský rok 2012/2013 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2014/2015 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018 Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Talentovaní žiaci mali vystúpenie

Žiaci prvého stupňa, ktorý v tomto školskom roku navštevovali hudobno-tanečný krúžok patriaci pod Súkromnú základnú umeleckú školu Kesel (SZUŠ),  sa prezentovali pred svojimi spolužiakmi a učiteľmi pásmom piesní a tancov v telocvični základnej školy. Vystúpenie sa divákom páčilo, pretože na palubovke sa striedali ľudové piesne v podaní žiačok prvého a druhého ročníka. Ani chlapci sa nenechali zahanbiť, keď predviedli valaský tanec. Veľmi pôsobivé bolo spracovanie ľudového tanca s vareškami a miskami. Choreograficky náročný bol aj dáždnikový tanec. Bratia Mihaľovci, Henrieta Džundová a Vanesa Kolegová predviedli vlastné spracovanie hrania piesní na keyborde. Spestrením boli aj tanečné choreografie starších žiakov SZUŠ Kesel.

Toto záverečné vystúpenie našich žiakov bolo vyvrcholením ich ochoty a obetavosti venovať čas aj mimo školy záujmovým aktivitám.

 

Text a foto: Mgr. Ján Marčin

 

GALÉRIA:

 

 

Výlet na Spišský hrad

Aj tento rok si žiaci prvého stupňa dopriali ku koncu školského roka spoznávanie krásnych miest Slovenska. Spolu so svojimi vyučujúcimi sa vybrali na Spišský hrad, jednu z najväčších a najkrajších zrúcanín v strednej Európe. Všetkých očarila majestátnosť a rozloha tejto úchvatnej stavby.  Nešli sme však obdivovať iba „mlčiace“ kamene, ale hrad sme spoznávali hravou formou na tzv. Hradohraní. Bola to jedinečná príležitosť pre žiakov, aby mohli preukázať svoje fyzické schopnosti na jednotlivých stanovištiach – v hode loptičkami a v hode kruhmi, v rytierskom súboji, v streľbe lukom na terče, v zvesovaní ruží dlhou palicou, v pretekoch fúrikov.... Za zdolanie všetkých trinástich prekážok im bol udelený diplom a sladká odmena. Na konci výletu sme si hrad pozreli aj zvnútra, kde žiakom približoval život a históriu hradu sprievodca.
Z výletu sme sa vracali vyčerpaný, ale plný vedomostí a nových zážitkov.

 

Text: Mgr. Ján Marčin

 

GALÉRIA:

Foto: učitelia I. stupňa

 

 

Škola v prírode 2018

Žiaci 1. stupňa Základnej školy v Malcove prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí Tatranského národného parku v škole v prírode. V dňoch 4.  až 8. júna 2018 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili vytúženej školy v prírode v Novom Smokovci vo Ville Siesta.

            Počasie nám prialo. Žiaci spoznávali nádhernú tatranskú prírodu. Prvý deň sme sa zoznámili s okolím a uskutočnili sme dlhšiu vychádzku okolo Štrbského plesa. Štrbské pleso (1346 m) je najznámejšie a najnavštevovanejšie tatranské pleso. Je to druhé najväčšie pleso na Slovensku. Okolo jazera vedie asi 2,25 kilometrový chodník. Z informačných tabúľ umiestnených na brehu jazera sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o tatranskej prírode. V utorok sme cestovali do Belianskych Tatier, kde sme navštívili Beliansku jaskyňu. Belianska jaskyňa je najväčšia a jediná sprístupnená vysokohorská kvapľová jaskyňa v Tatranskom národnom parku. Čakalo nás v nej viac ako 850 schodov a teplota sa pohybovala okolo 5˚C. V stredu sa deti tešili do Tricklandie, ktorá sa nachádza v Starom Smokovci. Tricklandia je zábavný park, ktorý ponúka príjemne strávený čas s kamarátmi. Je založený na trick arte – umení optických ilúzií. Súčasťou je zrkadlové bludisko a nájdete tu aj obchod so suvenírmi. Potom sme navštívili múzeum a botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici. Vo štvrtok nás čakala náročnejšia túra. Pozemnou lanovkou sme sa dostali až na Hrebienok, potom naše kroky smerovali k Rainerovej chate, Studenovodským vodopádom a k Bilíkovej chate.

Každý podvečer sme si spestrili písaním denníčka o aktivitách a výletoch, ktoré sme uskutočnili a ďalšími spoločenskými hrami. Ráno sme vždy začínali rozcvičkou a čas medzi raňajkami a obedom sme vyplnili bodovaním izieb za čistotu,  precvičovaním a upevňovaním vedomostí zo školy a hrami na detskom ihrisku. V predposledný deň sa deti zapojili do súťaže s názvom Tatranský svišť, kde deti súťažili v družstvách v rôznych disciplínach. Večer nasledovalo vyhodnotenie čistoty izieb.

Posledný deň nás čakalo balenie a upratovanie izieb a vyrazili sme domov. Cestou sme sa zastavili na exkurziu v Nestville Parku v Hniezdnom. Prešli sme expozíciou tradičných ľudových remesiel, ktoré boli spojené s prezentáciou histórie a súčasnosťou liehovarníctva na severnom Spiši. Prehliadka expozície bola rozdelená na tri časti, a to história – expozícia ľudových remesiel, moderna – jeden z najmodernejších liehovarov v strednej Európe a tradície – Rezbárska sála, ktorá je skvostným dielom našich rezbárov. V tejto miestnosti deti degustovali ovocný džús. Dominantou a srdcom celej expozície je jeden z najväčších drevených vyrezávaných obrazov v Európe. V areáli sa nachádza aj Nestville chocolate, kde môžete nielen vidieť, ako sa vyrába čokoláda a čokoládové pralinky, ale samozrejme ich aj ochutnať.

Pobyt v škole v prírode v nás zanechal množstvo nezabudnuteľných zážitkov a neopísateľné pocity.

 

                                                                                              Text: Mgr. Viera Sidorjaková

GALÉRIA:

Foto: Mgr. Zuzana Kaščáková

 

Štvrtáci v múzeu

 

Deň 12. apríl 2018 bol pre mnohých ako každý iný, no pre našich štvrtákov predsa len trošku zaujímavejší. Kvapkou výnimočnosti tohto dňa bola návšteva Prírodovedného múzea v Bardejove, ktoré im ponúklo prehliadku fauny a flóry nielen v danom regióne, ale aj exponáty z cudzích krajín. V závere exkurzie žiaci navštívili aj Šarišské múzeum – expozícia IKONY, v ktorom bližšie spoznali význam a krásu vystavených obrazov.

                                                                                                         text a foto: Mgr. M. Jurecová

 

 

 

 

Návšteva lesníckeho EKOCENTRA

 

Podobne ako po minulé roky, aj tento rok si naši najmladší žiaci návštevou Lesníckeho ekocentra v Malcove pripomenuli aké dôležité je starať sa o zvieratká predovšetkým v zimných mesiacoch. V rámci besedy sa bližšie oboznámili s nebezpečenstvom požiaru trávnatých a lesných porastov ako aj s prácou lesníkov. Žiaci si mohli prezrieť vystavené exponáty, porovnať rôzne druhy srstí zvierat a podľa zvukovej nahrávky uhádnuť, ktorému živočíchovi patrí daný zvuk.  Už teraz sa tešíme, aké zaujímavosti prinesie budúci rok.  Ďakujeme!

                                                                                                                      text a foto: Mgr. M. Jurecová

 

GALÉRIA:

 

 

 

HVIEZDOSLAVOV   KUBÍN

 

Dňa 12. marca 2018 sa v Základnej škole v Malcove stretli v obvodovom kole „Hviezdoslavov Kubín“ nadšenci poézie a prózy, aby sa predstavili svojím umeleckým prednesom. Súťažiacimi boli žiaci 2. – 4. ročníka zo základných škôl Snakov, Gerlachov, Lukov a Malcov. Všetkých prítomných žiakov, ich pedagógov a porotu privítala riaditeľka Základnej školy v Malcove Mgr. Viera Džundová a popriala veľa šťastia a krásny umelecký zážitok. Deti boli nadšené, a tak počas celého dopoludnia nás recitátori svojím pútavým prednesom aspoň na chvíľu zaviedli do ríše rozprávok a fantázie, v ktorej aj nemožné sa stane možným.

Umiestnenie súťažiacich:

POÉZIA:     1. miesto – Natália Bľandová /ZŠ Malcov/

                    2. miesto – Daniela Bobalíková /ZŠ Snakov/

                    3. miesto – Barbora Labašová /ZŠ Malcov/

                    Cena poroty: Sandra Kolegová /ZŠ Malcov/

PRÓZA:    1. miesto – Vanesa Mihalčinová /ZŠ Snakov/

                   2. miesto – Alexandra Cingeľová /ZŠ Lukov/

                   3. miesto – Tobias Marčak /ZŠ Malcov/

                   Cena poroty:  Erik Bilý /ZŠ Snakov/

BLAHOŽELÁME !                                                                                   Mgr. M. Jurecová

 

 

 

 

 

Karneval

V posledný školský deň pred polročnými prázdninami sa v našej základnej škole uskutočnila milá slávnosť, ktorá potešila všetkých prítomných, najmä žiakov prvého stupňa. Tí opäť mohli zažiť neopakovateľný pocit, že sú z nich princezné, lienky, bojovníci, policajti, mimoňi, tigre, levy, kostry, zombíci, pizza, babky, futbalisti... , a mnoho ďalších. Najprv sa masky „promenádovali“ po telocvični, aby porota zložená z učiteľov prvého stupňa mohla vybrať a oceniť tie najkrajšie. Nakoniec masky ukázali aj svoje tanečné umenie, keď sa telocvičňa zmenila na diskotékový parket.
Na záver dostali milú pozornosť všetky masky, pretože aj tento rok si dali žiaci spolu s rodičmi záležať na tom, aby vymysli pre svoje ratolesti najkrajšiu, najkreatívnejšiu a doma zhotovenú masku. O výzdobu, prípravu a priebeh celého karnevalu sa postaral kolektív učiteľov z prvého stupňa, ktorí sa už tešia na budúci ročník školského karnevalu.

 

Text a foto: Mgr. Ján Marčin

 

 

 

 

V Š E T K O V E D K O

„Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“

Dňa 30. novembra „bojovali“ naši druháci, tretiaci a štvrtáci o titul VŠETKOVEDKO. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci daných ročníkov po zaplatení štartovného, ktoré bolo 4 eurá. Otázky v teste boli z oblasti vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, výtvarnej a hudobnej výchovy. Všetky podrobnosti o súťaži si žiaci mohli nájsť na stránke www.vsetkovedko.sk. Zároveň si mohli zadarmo preveriť svoje vedomosti na podobnom teste.                                                                           

Každý žiak dostal na súťaži kód, pomocou ktorého 21. decembra na danej stránke mohol zistiť, ako sa mu v súťaži darilo. V stredu 31. januára 2018 dostali, okrem vysvedčenia, všetci súťažiaci diplom a malý darček, ktorý im bude pripomínať umiestnenie v súťaži. Blahoželáme!

                                                                                                                           Mgr. M. Jurecová

       

 

ŠPORTOVÝ DEŇ – 1. stupeň ZŠ

Dňa 13. októbra 2017 sa v telocvični na Základnej škole v Malcove uskutočnil pre žiakov  1. stupňa - ŠPORTOVÝ DEŇ. Zúčastnilo sa na ňom 96 žiakov.

Malí športovci súťažili v týchto disciplínach: skákanie vo vreci, hod na cieľ, slalomový beh, streľba na bránu a hod do terča. Všetci žiaci sa zapojili do každej disciplíny. Každý víťaz získal diplom a medailu. Ostatní športovci boli ocenení sladkou odmenou.

Výsledková listina:

 1. Slalomový beh:
 1. miesto: Patrik Mihaľ   4.roč.
 2. miesto: Tobiáš Beňa   3. A
 3. miesto: Martin Jurec  3. A
 1. Skákanie vo vreci:
 1. miesto: Tomáš Bilý  3. B
 2. miesto: Vanesa Kolegová  4. roč.
 3. miesto: Miloš Bilý  3. B
 1. Hod na cieľ:
 1. miesto: Richard  Bilý  1. roč.
 2. miesto: Dalibor  Bilý  ml. 1. roč.
 3. miesto: Vanesa Kolegová  4. roč.
 1. Steľba na bránu:
 1. miesto: Šimon Bilavský  3. A
 2. miesto: Tomáš Bilý  3. B
 3. miesto: Tobiáš Beňa  3. A
 1. Hod do terča:
 1. miesto: Miroslav Šandala  2. B
 2. miesto: Jakub Luščak  3. A
 3. miesto: Tomáš Kramár  3. A

 

Mgr. Viera Sidorjaková

FOTO: Mgr. Ján Marčin

 

GALÉRIA:

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria