Navigácia

Prvý stupeň Školský rok 2012/2013 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2014/2015 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2017/2018

Školský rok 2017/2018

V Š E T K O V E D K O

„Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“

Dňa 30. novembra „bojovali“ naši druháci, tretiaci a štvrtáci o titul VŠETKOVEDKO. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci daných ročníkov po zaplatení štartovného, ktoré bolo 4 eurá. Otázky v teste boli z oblasti vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, výtvarnej a hudobnej výchovy. Všetky podrobnosti o súťaži si žiaci mohli nájsť na stránke www.vsetkovedko.sk. Zároveň si mohli zadarmo preveriť svoje vedomosti na podobnom teste.                                                                           

Každý žiak dostal na súťaži kód, pomocou ktorého 21. decembra na danej stránke mohol zistiť, ako sa mu v súťaži darilo. V stredu 31. januára 2018 dostali, okrem vysvedčenia, všetci súťažiaci diplom a malý darček, ktorý im bude pripomínať umiestnenie v súťaži. Blahoželáme!

                                                                                                                           Mgr. M. Jurecová

       

 

ŠPORTOVÝ DEŇ – 1. stupeň ZŠ

Dňa 13. októbra 2017 sa v telocvični na Základnej škole v Malcove uskutočnil pre žiakov  1. stupňa - ŠPORTOVÝ DEŇ. Zúčastnilo sa na ňom 96 žiakov.

Malí športovci súťažili v týchto disciplínach: skákanie vo vreci, hod na cieľ, slalomový beh, streľba na bránu a hod do terča. Všetci žiaci sa zapojili do každej disciplíny. Každý víťaz získal diplom a medailu. Ostatní športovci boli ocenení sladkou odmenou.

Výsledková listina:

 1. Slalomový beh:
 1. miesto: Patrik Mihaľ   4.roč.
 2. miesto: Tobiáš Beňa   3. A
 3. miesto: Martin Jurec  3. A
 1. Skákanie vo vreci:
 1. miesto: Tomáš Bilý  3. B
 2. miesto: Vanesa Kolegová  4. roč.
 3. miesto: Miloš Bilý  3. B
 1. Hod na cieľ:
 1. miesto: Richard  Bilý  1. roč.
 2. miesto: Dalibor  Bilý  ml. 1. roč.
 3. miesto: Vanesa Kolegová  4. roč.
 1. Steľba na bránu:
 1. miesto: Šimon Bilavský  3. A
 2. miesto: Tomáš Bilý  3. B
 3. miesto: Tobiáš Beňa  3. A
 1. Hod do terča:
 1. miesto: Miroslav Šandala  2. B
 2. miesto: Jakub Luščak  3. A
 3. miesto: Tomáš Kramár  3. A

 

Mgr. Viera Sidorjaková

FOTO: Mgr. Ján Marčin

 

GALÉRIA:

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria