Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka OBJ118125 zdravotnícky materiál do lek.podľa vl. výberu s DPH 12.09.2018 BARMED,s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.zást.riaditeľa ZŠ
Zmluva 122018 Zmluva o dielo č. ..../2018 - natieranie strechy ZŠ 6 597,36 s DPH 10.09.2018 HOOK SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
Objednávka OBJ118124 revízia a oprava has. prístrojov v budove ZŠ Malcov s DPH 10.09.2018 Ľuboš Bilišňanský servis pož.ochr.-SEPO ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ118122 materiál na údržbu podľa vl.výberu s DPH 07.09.2018 BAJUS, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20180110 Výmena obehového čerpadla v kotolni ZŠ s DPH 07.09.2018 25.09.2018 ZŠ Malcov
Objednávka OBJ118123 vrecká do vysávača podľa vl.výberu s DPH 07.09.2018 wwworks, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ118119 ochr.prac.odevy a obuv pre prac. DČ/ŠJ podľa vl. výberu s DPH 06.09.2018 STATEX, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Objednávka OBJ118120 vodoinštalačný materiál na údržbu podla vl.výberu s DPH 06.09.2018 František Mišek - FERMA ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
Objednávka OBJ118121 Korkové nástenky podľa vl. výberu s DPH 06.09.2018 Office Depot, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
Objednávka OBJ118118 Pamäť USB a ost. mat. k PC podľa vl. výberu s DPH 06.09.2018 BardComp s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
Objednávka OBJ118117 stravné lístky- jed. kupóny pre pracovníkov 2 689,20 s DPH 04.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Faktúra FA118175-118193 faktúry ZŠ prijaté a uhradené v 08/2018 s DPH 31.08.2018 ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy 31.08.2018
Objednávka OBJ118116 Učebné pom.-PZ pre 0.roč.ZŠ podľa vl. výberu s DPH 31.08.2018 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
Objednávka OBJ118115 Čistiace prostriedky podľa vl. výberu s DPH 28.08.2018 Dušan Fecko-predajňa u Fecka ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
Objednávka OBJ118113 Kancelárske a šk.potreby podľa vl. výberu s DPH 28.08.2018 FEBA PROJEKT, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
Objednávka OBJ118114 Materiál podľa vl. výberu s DPH 28.08.2018 J.Kohút - MAJÁK železiarstvo ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2018009 Natieranie strechy na budove ZŠ s DPH 27.08.2018 07.09.2018 27.08.2018 ZŠ Malcov
Objednávka OBJ118112 Čistenie kobercov v ZŠ podľa dohody s DPH 20.08.2018 Kika & Patrik, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy
Faktúra DFA 1201807 vyučt.spotr. el.energie 07/2018-preplatok -990.02/spotreba:429.98/záloha:1420.00 s DPH ZoP 5100297435 20.08.2018 VSE, a.s. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová riaditeľka školy 20.08.2018
Objednávka OBJ118111 učebné pomôcky podľa vl. výberu s DPH 16.08.2018 JK - POLSTAV, s.r.o. ZŠ Malcov Mgr. Viera Džundová pover.riadením školy
zobrazené záznamy: 1-20/4587